Páxina principal | Fundación Santiago Apóstol de CCSS | FAQs | Mapa da web
Estudos » Horarios de clase e atención ao alumnado

1º Curso - Curso 2021-2022

Publicación do novo horario do primeiro cuadrimestre que estará vixente a partires do luns 20 de setembro (incluído).

En cada cuadrimestre preséntase o horario en dous apartados (de setembre a novembro e horario en decembro no 1º cuadrimestre, e de febreiro a abril e horario de maio no 2º cuadrimestre)

A nova asignación de grupo interactivo está colgada no taboleiro virtual e na Aula 1

2º Curso-Curso 2021-2022

Publicación do horario do primeiro cuadrimestre adaptado ao Escenario 2

Publicada a dsitribución do alumnado en grupos interactivos en arquivo que acompaña. A asignación de grupo interactivo realizarase no curso máis alto no que estea matriculado/a . 

En caso de ter materias de 1º curso pendentes: O/A alumno/a estará asignado/a, nas materias de 2º curso según corresponda no cadro que acompaña. En relación ás materias de 1º curso, estará asignado/a ao mesmo grupo que lle correspondería por apelidos en 2º curso

3º Curso - Curso 2021-2022

Aviso: cambio de aula nas clases interactivas do grupo 1 dos xoves . A partires do luns 20 serán na Aula 4

Publicación do horario do 1º cuadrmestre adaptado ao Escenario 2

Alumnado con materias pendentes de cursos inferiores: Se lle asignará o grupo interactivo en 3º curso (curso máis alto) e se manterá esa asignación nlos cursos inferiores. A asignación en materias pendentes de 1º e 2º curso será ao mesmo grupo interactivo que lle corresponda en 3º curso por apelidos

4º Curso-Curso 2021-2022

Cambio de aula nas clases interactivas dos martes pola tarde, a partires do día 5 de outubro incluído. Grupo interactivo 1 na Aula 2 e grupo interactivo 2 na Aula 4.

As clases interactivas do grupo 2 de medidas de protección serán, a partires do 20 de setembro, na Aula 2

Pubicación do horario do 1º cuadrimestre adaptado ao Escenario 2

Os días 31 de xaneiro e 1 de febreiro de 2022 serán destinados á preparación do Practicum e TFG 2º cuadrimestre.  O horario de estes días indicarase no seu momento.

Publicación da distribución en grupos interactivos en archivo que acompaña. A asignación de grupo farase no curso máis alto (en este caso, 4º curso) e se manterá esta asignación en materias pendentes de cursos anteriores. O grupo interactivo en materias pendentes de cursos inferiores será o mesmo que lle corresponda en 4º curso por apelidos.

Curso 2021-2022 - Curso Ponte

O alumnado do Curso Ponte incorporarase ás clases programadas para o Grao en Traballo Social. Deberá consultar o horario de cada materia, en función do curso ao que dita materia estea asociada.

Publicación da asignación de grupo interactivo en arquivo que acompaña

Destacados
Protocolo COVID-19 da EUTS e Guía actuación USC
Memoria Grao en Traballo Social
Sistema Garantía Interna de Calidade

Publicación do Sistema de Garantía Interna de Calidade da Escola Universitaria de Traballo Social de Santiago de Compostela (en ficheiro... máis »

Guí­a Académica Grao 2021-2022

Preséntase a Guía Académica para o Grao en Traballo Social do curso 2021-2022, onde se recolle información... máis »