Páxina principal | Fundación Santiago Apóstol de CCSS | FAQs | Mapa da web
Estudos » Horarios de clase e atención ao alumnado

1º Curso - Curso 2020-2021

Publicación do Horario adaptado ao novo calendario de docencia ao abeiro da Instrución de Xerencia da USC e do DECRETO 8/2021, de 26 de xaneiro da Xunta de Galicia. As clases serán en liña do 8 ao 16 de febreiro. O día 17 de febreiro, salvo nova prórroga das medidas, as clases que así estean contempladas no horario, serán presenciais.

A modificación no horario de 1º curso, afecta a:

  • grupo interactivo 1 e 2 de economía
  • grupo interactivo 2 de historia dos sistemas de benestar
  • grupo expositivo de ética e traballo social

O alumnado seguirá asignado ao mesmo grupo interactivo no que estivo no primeiro cuadrimestre

A resolución reitoral do 2 de setembro de 2020 establece o paso da docencia na USC ao Escenario 2 cando sexa necesario, mantendo na presencialidade a distancia de seguridade nas aulas e o uso da máscara facial. A EUTS, no seu protocolo de prevención e hixiene ante a COVID 19 aprobado en Xunta de Centro o día 30 xullo, recollendo as intrucións e directrices que nese momento indicaban tanto a USC como as autoridades sanitarias, establece as condicións da docencia en cada un dos 3 Escenarios posibles. No mesmo indícase que, no caso de pasar ao Escenario 2, a docencia expositiva pasaría a impartirse en liña (xunto aos TGR) e a docencia interactiva faríase de xeito presencial.

Ante as novas instrucións de mantemento da distancia de seguridade e ao dispoñer das aulas onde se ía impartir a docencia expositiva é preciso facer unha reorganización dos grupos interactivos que garante a distancia de seguridade entre as persoas en todo momento.

2º Curso-Curso 2020-2021

Publicación do Horario adaptado ao novo calendario de docencia ao abeiro da Instrución de Xerencia da USC e do DECRETO 8/2021, de 26 de xaneiro da Xunta de Galicia. As clases serán en liña do 8 ao 16 de febreiro. O día 17 de febreiro, salvo nova prórroga das medidas, as clases que así estean contempladas no horario, serán presenciais.

A modificación no horario de 2º curso, afecta a:

  • grupo interactivo 2 de dereito e administración pública  - cambio da clase do 11 de febreiro para o 5 de maio

O alumnado seguirá asignado ao mesmo grupo interactivo no que estivo no primeiro cuadrimestre

A resolución reitoral do 2 de setembro de 2020 establece o paso da docencia na USC ao Escenario 2 cando sexa necesario, mantendo na presencialidade a distancia de seguridade nas aulas e o uso da máscara facial. A EUTS, no seu protocolo de prevención e hixiene ante a COVID 19 aprobado en Xunta de Centro o día 30 xullo, recollendo as intrucións e directrices que nese momento indicaban tanto a USC como as autoridades sanitarias, establece as condicións da docencia en cada un dos 3 Escenarios posibles. No mesmo indícase que, no caso de pasar ao Escenario 2, a docencia expositiva pasaría a impartirse en liña (xunto aos TGR) e a docencia interactiva faríase de xeito presencial.

Ante as novas instrucións de mantemento da distancia de seguridade e ao dispoñer das aulas onde se ía impartir a docencia expositiva é preciso facer unha reorganización dos grupos interactivos que garante a distancia de seguridade entre as persoas en todo momento.

3º Curso - Curso 2020-2021

Cambio de aula para docencia presencial nos grupos:

  • obradoiro de investigación grupo 1 pasa á AULA 3
  • deseño e avaliación de proxectos grupo 1 pasa á AULA 3
  • traballo social con maiores interactivo pasa á AULA 2

Publícase o horario coas novas horas asignadas.

O alumnado estará asignado ao mesmo grupo interactivo no que estivo no primeiro cuadrimestre

A resolución reitoral do 2 de setembro de 2020 establece o paso da docencia na USC ao Escenario 2 cando sexa necesario, mantendo na presencialidade a distancia de seguridade nas aulas e o uso da máscara facial. A EUTS, no seu protocolo de prevención e hixiene ante a COVID 19 aprobado en Xunta de Centro o día 30 xullo, recollendo as intrucións e directrices que nese momento indicaban tanto a USC como as autoridades sanitarias, establece as condicións da docencia en cada un dos 3 Escenarios posibles. No mesmo indícase que, no caso de pasar ao Escenario 2, a docencia expositiva pasaría a impartirse en liña (xunto aos TGR) e a docencia interactiva faríase de xeito presencial.

Ante as novas instrucións de mantemento da distancia de seguridade e ao dispoñer das aulas onde se ía impartir a docencia expositiva é preciso facer unha reorganización dos grupos interactivos que garante a distancia de seguridade entre as persoas en todo momento.

4º Curso-Curso 2020-2021

O alumnado deberá buscar a asignación no curso máis alto que se matricula (neste caso, 4º curso). Nas materias pendentes de cursos anteriores, estará asignado/a ao mesmo grupo que en 4º curso.

No segundo cuadrimestre, o alumnado de 4º de Grao realiza, de xeito individual, o Practicum en organismos, centros e institucións de toda a Comunidade Autónoma programándose supervisións individualizadas entre cada alumno/a e o/a seu/súa titor/a académico/a, ao longo de todo o cuadrimestre. A mesma metodoloxía aplícase para a realización do Traballo de Fin de Grao. Para incorporarse ao Practicum e TFG o alumnado debe asistir obrigatoriamente a unhas sesións que se celebrarán os días 1 e 2 de febreiro de 2021.

PUBLICACIÓN NOVO HORARIO EUTS

A resolución reitoral do 2 de setembro de 2020 establece o paso da docencia na USC ao Escenario 2 cando sexa necesario, mantendo na presencialidade a distancia de seguridade nas aulas e o uso da máscara facial. A EUTS, no seu protocolo de prevención e hixiene ante a COVID 19 aprobado en Xunta de Centro o día 30 xullo, recollendo as intrucións e directrices que nese momento indicaban tanto a USC como as autoridades sanitarias, establece as condicións da docencia en cada un dos 3 Escenarios posibles. No mesmo indícase que, no caso de pasar ao Escenario 2, a docencia expositiva pasaría a impartirse en liña (xunto aos TGR) e a docencia interactiva faríase de xeito presencial.

Ante as novas instrucións de mantemento da distancia de seguridade e ao dispoñer das aulas onde se ía impartir a docencia expositiva é preciso facer unha reorganización dos grupos interactivos que garante a distancia de seguridade entre as persoas en todo momento.

Curso 2020-2021 - Curso Ponte

O alumnado do Curso Ponte incorporarase ás clases programadas para o Grao en Traballo Social. Deberá consultar o horario de cada materia, en función do curso ao que dita materia estea asociada.

 

Destacados
Memoria Grao en Traballo Social
Sistema Garantía Interna de Calidade

Publicación do Sistema de Garantía Interna de Calidade da Escola Universitaria de Traballo Social de Santiago de Compostela (en ficheiro... máis »

Guí­a Académica Grao 2020-2021

Preséntase a Guía Académica para o Grao en Traballo Social do curso 2020-2021, onde se recolle información... máis »