Páxina principal | Fundación Santiago Apóstol de CCSS | FAQs | Mapa da web
Estudos » Horarios de clase e atención ao alumnado

1º Curso - Curso 2018-2019

O horario das titorías en grupos reducidos (TGR) preséntase por cada materia (páxinas 2 e 3). 

Asignación de grupo interactivo:

 • Grupo interactivo 1: alumnado ABAU xuño cuxo 1º apelido está entre A-López
 • Grupo interactivo 2: alumnado ABAU xuño cuxo 1º apelido está entre Lorenzo-Z
 • Grupo interactivo 3: alumnado admitido tras ABAU setembro independientemente da letra do 1º apelido

O alumnado de cursos superiores que teña pendente materias de 1º curso estará asignado ao mesmo grupo interactivo, nas materias de 1º, que no curso superior no que estea matriculado/a.

 

2º Grao-Curso 2018-2019

O horario coas titorías de grupos reducidos (TGR) preséntase por materias (páxinas 2 e 3).

Asignación de grupo interactivo:

 • Grupo interactivo 1: alumnado cuxo 1º apelido está entre A-L
 • Grupo interactivo 2: alumnado cuxo 1º apelido está entre M-Z

O alumnado de cursos superiores que teña pendeente materias de 2º curso estará asignado ao mesmo grupo interactivo, nas materias de 2º, que no do curso superior no que estea matriculado/a.

3º Grao - Curso 2018-2019

O horario coas titorías en grupo reducido (TGR) preséntase por cada materia (páxinas 2 e 3).

Asignación de grupo interactivo:

 • Grupo interactivo 1: alumnado cuxo 1º apelido está entre A-M
 • Grupo interactivo 2: alumnado cuxo 1º apelido está entre N-Z

O alumnado de 4º que teña pendente materias de 3º curso estará asignado ao mesmo grupo interactivo, nas materias de 3º, que nas de 4º curso.

As materias optativas só terán un grupo interactivo

4º Grao-Curso 2018-2019

 • No segundo cuadrimestre, o alumnado de 4º de Grao realiza, de xeito individual, o Practicum en organismos, centros e institucións de toda a Comunidade Autónoma programándose supervisións individualizadas entre cada alumno/a e o/a seu/súa titor/a académico/a, ao longo de todo o cuadrimestre. A mesma metodoloxía aplícase para a realización do Traballo de Fin de Grao. Para incorporarse ao Practicum e TFG o alumnado debe asistir obrigatoriamente a unhas sesións que se celebran cada curso a finais de xaneiro.
 • O horario cos titorías en grupos reducidos (TGR) publícase por cada materia (páxinas 2 e 3). ATENCIÓN: Publicación novo horario mes de decembro pola creación dun novo grupo TGR (TGR2) na materia Traballo Social no ámbito da Iniciativa Social

Asignación de grupo interactivo:

 • Grupo interactivo 1: alumnado cuxo 1º apelido está entre A-G
 • Grupo interactivo 2: alumnado cuxo 1º apelido está entre L-Z

O alumnado de 4º que teña pendente materias de cursos inferiores estará asignado ao mesmo grupo interactivo, nas materias pendentes, que nas de 4º curso

Destacados
Memoria Grao en Traballo Social
Sistema Garantía Interna de Calidade

Publicación do Sistema de Garantía Interna de Calidade da Escola Universitaria de Traballo Social de Santiago de Compostela (en ficheiro... máis »

Guí­a Académica Grao 2018-2019

Preséntase a Guía Académica para o Grao en Traballo Social do curso 2018-2019, onde se recolle información... máis »