Páxina principal | Fundación Santiago Apóstol de CCSS | FAQs | Mapa da web
Estudos » Horarios de clase e atención ao alumnado

1º Curso - Curso 2020-2021

Asignación de grupo interactivo para alumnado de 1º curso (novo ingreso):

O alumnado se asignará a cada grupo interactivo en función da orde de recepción da súa inscrición no correo electrónico do centro, tal e como se indica (se lle remitirá correo de resposta ao envío da documentación, indicándolle o seu número de inscrición):

  • Grupo interactivo 1: Do 1 ao 26
  • Grupo interactivo 2: Do 27 ao 52
  • Grupo interactivo 3: do 53 en adiante

Ás persoas que opten polo envío da documentación por correo postal, non se lles poderá rexistrar a súa inscrición ata a incorporación do persoal no mes de setembro. Nese momento se lles indicará a súa orde de inscrición para coñecer o grupo ao que quedan adscritos/as.

Alumnado 1º curso repetidor: Ver en arquivo que acompaña, segundo inicial do apelido

2º Curso-Curso 2020-2021

Asignación grupos interactivos: Ver arquivo

O alumnado deberá buscar á asignación no curso máis alto que se matricula (neste caso, 2º curso). Nas materias pendentes do curso anterior, estará asignado/a ao mesmo grupo que en 2º curso.

3º Curso - Curso 2020-2021

Asignación grupos interactivos: Ver arquivo

O alumnado deberá buscar a asignación no curso máis alto que se matricula (neste caso, 3º curso). Nas materias pendentes de cursos anteriores, estará asignado/a ao mesmo grupo que en 3º curso.

4º Curso-Curso 2020-2021

Asignación grupos interactivos 1º cuadrimestre: Ver arquivo

O alumnado deberá buscar a asignación no curso máis alto que se matricula (neste caso, 4º curso). Nas materias pendentes de cursos anteriores, estará asignado/a ao mesmo grupo que en 4º curso.

No segundo cuadrimestre, o alumnado de 4º de Grao realiza, de xeito individual, o Practicum en organismos, centros e institucións de toda a Comunidade Autónoma programándose supervisións individualizadas entre cada alumno/a e o/a seu/súa titor/a académico/a, ao longo de todo o cuadrimestre. A mesma metodoloxía aplícase para a realización do Traballo de Fin de Grao. Para incorporarse ao Practicum e TFG o alumnado debe asistir obrigatoriamente a unhas sesións que se celebrarán os días 1 e 2 de febreiro de 2021

Curso 2020-2021 - Curso Ponte

Asignación de grupo interactivo: ver arquivo

O alumnado do Curso Ponte incorporarase ás clases programadas para o Grao en Traballo Social. Deberá consultar o horario de cada materia, en función do curso ao que dita materia estea asociada.

Destacados
Memoria Grao en Traballo Social
Sistema Garantía Interna de Calidade

Publicación do Sistema de Garantía Interna de Calidade da Escola Universitaria de Traballo Social de Santiago de Compostela (en ficheiro... máis »

Guí­a Académica Grao 2020-2021

Preséntase a Guía Académica para o Grao en Traballo Social do curso 2020-2021, onde se recolle información... máis »