Páxina principal | Fundación Santiago Apóstol de CCSS | FAQs | Mapa da web
Estudos » Horarios de clase e atención ao alumnado

1º Curso - Curso 2019-2020

A asignación ao grupo interactivo para o alumnado de 1º curso farase por rigurosa orde de entrega da inscrición da EUTS (entrega da documentación propia).

  • Grupo 1: Do 1 ao 27
  • Grupo 2: Do 28 ao 54
  • Grupo 3: Do 55 en adiante

2º Curso-Curso 2019-2020

Distribución grupos interactivos 2º curso:

  • Grupo 1: de A ata López
  • Grupo 2: de Lorenzo ata Z

3º Curso - Curso 2019-2020

Publicación horario modificado co grupo novo de adicións (interactivo 1- 3º curso) e eliminación do grupo de investigación cualitativa

Publicación horario correxido por errata detectada no horario do grupo interactivo 1 de adicións

4º Curso-Curso 2019-2020

Publicación do horario de 4º curso - 1º cuadrimestre - modificado

No segundo cuadrimestre, o alumnado de 4º de Grao realiza, de xeito individual, o Practicum en organismos, centros e institucións de toda a Comunidade Autónoma programándose supervisións individualizadas entre cada alumno/a e o/a seu/súa titor/a académico/a, ao longo de todo o cuadrimestre. A mesma metodoloxía aplícase para a realización do Traballo de Fin de Grao. Para incorporarse ao Practicum e TFG o alumnado debe asistir obrigatoriamente a unhas sesións que se celebran cada curso a finais de xaneiro.

Destacados
Memoria Grao en Traballo Social
Sistema Garantía Interna de Calidade

Publicación do Sistema de Garantía Interna de Calidade da Escola Universitaria de Traballo Social de Santiago de Compostela (en ficheiro... máis »

Guí­a Académica Grao 2019-2020

Preséntase a Guía Académica para o Grao en Traballo Social do curso 2019-2020, onde se recolle información... máis »