Páxina principal | Fundación Santiago Apóstol de CCSS | FAQs | Mapa da web
Estudos » Horarios de clase e atención ao alumnado

1º Curso - Curso 2021-2022

Publicación do horario previsto para o curso 2021-2022. En cada cuadrimestre preséntase o horario en dous apartados (de setembre a novembro e horario en decembro no 1º cuadrimestre, e de febreiro a abril e horario de maio no 2º cuadrimestre)

Os TGR  impartiranse en liña

A distribución en grupos interactivos do alumnado de novo ingreso, farase en función da orde de recepción da inscrición na EUTS tal e como se indica no ficheiro que acompaña. Unha vez recibida correctamente a inscrición no Centro  enviarase correo confirmando a recepción e indicando a orde de inscrición e por tanto o grupo interactivo asignado a cada alumno/a.

2º Curso-Curso 2021-2022

Publicación do horario previsto para o curso 2021-2022. Os TGR impartiranse en liña

Publicada a dsitribución do alumnado en grupos interactivos en arquivo que acompaña. A asignación de grupo interactivo realizarase no curso máis alto no que estea matriculado/a . 

En caso de ter materias de 1º curso pendentes: O/A alumno/a estará asignado/a, nas materias de 2º curso según corresponda no cadro que acompaña. En relación ás materias de 1º curso, dado que por temas de aforo non se pode incorporar máis alumnado ao grupo interactivo 1 de primeiro curso, o alumnado repetidor do grupo 2 estará no grupo 2 nas materias de 1º curso pero o alumnado do grupo 1  de 2º curso, estará asignado ao grupo 3 nas materias de 1º curso

3º Curso - Curso 2021-2022

Publicación do horario previsto para o curso 2021-2022. Os TGR impartiranse en liña

Alumnado con materias pendentes de cursos inferiores: Se lle asignará o grupo interactivo en 3º curso (curso máis alto) e se manterá esa asignación nlos cursos inferiores agás en materias que pertenzan a primeiro curso. Neste caso, o alumnado asignado en 3º ao grupo 1 quedará asignado en 1º curso ao grupo 3. O alumnado asignado en 3º curso ao grupo 2 seguirá asignado en materias pendientes de 1º curso ao grupo 2. A asignación en materias pendentes de 2º curso será ao mesmo grupo interactivo que lle corresponda en 3º curso

4º Curso-Curso 2021-2022

Publicación do horario previsto para o curso 2021-2022. Os TGR impartiranse en liña.

Os días 31 de xaneiro e 1 de febreiro de 2022 serán destinados á preparación do Practicum e TFG 2º cuadrimestre.  O horario de estes días indicarase no seu momento.

Publicación da distribución en grupos interactivos en archivo que acompaña. A asignación de grupo farase no curso máis alto (en este caso, 4º curso) e se manterá esta asignación en materias pendentes de cursos anteriores a excepción de materias de 1º curso. Neste caso, o alumnado de 4º curso do grupo interactivo 1 que teña pendeente algunha materia de 1º curso, estará asignado/a ao grupo 3 en 1º curso. Si o grupo interactivo en 4º curso é o 2 seguirá asignado/a ao grupo 2 incluso nas materias pendentes de cursos inferiores, incluido 1º curso.

Curso 2021-2022 - Curso Ponte

O alumnado do Curso Ponte incorporarase ás clases programadas para o Grao en Traballo Social. Deberá consultar o horario de cada materia, en función do curso ao que dita materia estea asociada.

Publicación da asignación de grupo interactivo en arquivo que acompaña

Destacados
Memoria Grao en Traballo Social
Sistema Garantía Interna de Calidade

Publicación do Sistema de Garantía Interna de Calidade da Escola Universitaria de Traballo Social de Santiago de Compostela (en ficheiro... máis »

Guí­a Académica Grao 2021-2022

Preséntase a Guía Académica para o Grao en Traballo Social do curso 2021-2022, onde se recolle información... máis »