Páxina principal | Fundación Santiago Apóstol de CCSS | FAQs | Mapa da web
Estudantes » Programas Mobilidade

Programa SICUE

PUBLICADA ACTA DE ASIGNACIÓN DE DESTINOS, PARA ESTANCIAS NO CURSO 2023-2024, NOS TABOLEIROS VIRTUAL E DO CENTRO

Requisitos: Estar matriculado/a na USC no curso 2022-2023 en estudos oficiais de grao; ter superados un mínimo de 45 créditos e estar matriculado/a en 30 créditos como mínimo. Ver procedemento na Convocatoria

Solicitudes: só se aceptarán as solicitudes en liña, a través da Secretaría Virtual do estudante da USC. prema aquí

Prazos:  Fechado ata nova convocatoria

A coordinadora do Programa SICUE na EUTS é Paula Frieiro Padín.

(*) para o curso 2023-2024 non admite prácticas no acordo académico

UNIVERSIDADE DE DESTINO PRAZAS MESES
Alicante 2 5
Barcelona 2 9
Castilla-La Mancha (Cuenca) 1 9
Complutense de Madrid (*) 3 9
Girona 2 5
Girona 2 9
Huelva 2 9
Illes Balears (Palma de Mallorca) 2 9
La Rioja 1 9
Málaga 1 9
Navarra - Universidad Pública de Navarra 2 5 (só 1º C)
Pablo de Olavide (Sevilla) 2 9
Salamanca 2 9
Valladolid 3 9
Zaragoza 1 9

Convenios Bilaterais

A USC convoca, para o curso académico 2023-224 prazas de mobilidade para a realización de estudos en diversas universidades de países extracomunitarios (América Latina, Europa do Leste, Asia, Suiza, Estados Unidos, Canada e Australia) coas que a USC ten formalizado convenio de intercambio bilateral de estudiantes.

As prazas ofertadas recóllense nos Anexos I (todos os destinos excluíndo Suiza) e  Anexo II (destinos só Suiza)

Lugar e prazo de presentación de solicitudes: A través da Secretaría Virtual da USC (en liña) entre o 18 de xaneiro e o 7 de febreiro de 2023.

Requisitos académicos:

  • Antes do fin do prazo de solicitudes, o estudiantado deberá acreditar o coñecemento da língua oficial o pais de destino ou da língua de uso da universidad de acollida. 
  • Deberá estar matriculado/a na USC no curso 22-23 nun título oficial de grao e ter unha cualificación media mínima de 6. Este requisito deberá cumprirse con data 31/10/2022.
  • Deberá ter superado o 15% dos créditos da titulación con data 31/10/2022 non entrando neste cómputo os superados no curso 22-23.

Máis información: prema aquí

Programa Erasmus para estancias 2023-2024

Enlace á páxina do Servizo de Relacións Exteriores (SRE): https://www.usc.es/gl/perfis/internacional/programas/erasmus/estudantes_outgoing.html

Prazo presentación solicitudes: Fechado ata nova convocatoria

Requisitos: Estar matriculado nun grao da USC no curso actual e, no caso de ser seleccionado/a, formalizar matricula nese mesmo grao no curso 23-24. Ter superados, como mínimo o 15% dos créditos da titulación. Este requisito deberá cumprirse a 31 de outubro de 2022..

Lugar de presentación: A USC só admite a presentación de solicitudes en liña, a través da secretaría virtual da USC. É obrigatorio cargar na solicitude en liña toda a documentación requirida na convocatoria (pag 6 da mesma). No caso de que, por motivos imputables á USC, non sexa posible realizar a solicitude en prazo a través da secretaría virtual, a persoa afectada deberá presentar un escrito no Rexistro Electrónico dirixido á Oficina de Movilidade, indicando esta circunstancia (pag. 7 da convocatoria) nese mesmo prazo.

coordinador do programa ERASMUS na EUTS é o profesor Xoán Carlos Bascuas Jardón (bascuas@euts.es)

 

Erasmus+ International Credit Mobility [KA107]

 Os destinos son a Mozambique, Bosnia e Xapón. 

Prazo de presentación de solicitudes: Fechado ata nova convocatoria

A información para a convocatoria esta na web da USC:

https://www.usc.gal/gl/perfis/internacional/programas/erasmusICM_KA107/erasmusicm_ka107_estudantes_outgoing_grao.html

Duración: 5 meses, no 1º ou 2º cuadrimestre do curso 22-23.

  • Bolsa: 700€/mes
  • Axuda de viaxe: entre 360€ e 1.500€ segundo a distancia á universidade de destino.

Requisitos:

  • Idioma: estar en posesión do título de idioma que indica o anexo para cada universidade.
  • Número de créditos superados: mínimo o 15% da titulación.

Universidades de destino:

BOSNIA: Dzemal Bijedic University of Mostar (https://www.unmo.ba/en/)

Todas as áreas de estudo dispoñibles

BOSNIA: University of Banja Luka (https://www.unibl.org/en)

Todas as áreas de estudo dispoñibles

MOZAMBIQUE: Universidade de Lúrio (http://www.unilurio.ac.mz/unilurio/pt/)

Todas as áreas de estudo dispoñibles

XAPÓN: Wakayama University (https://www.wakayama-u.ac.jp/en/)

Áreas de estudo limitadas: Humanidades, Socioloxía e estudos culturais, Administración e dirección de empresas, Viaxes, turismo e ocio

Para máis información: erasmus.ka107@usc.es ou nos teléfonos 881811095/ 881812846.

Prácticas KA1 Erasmus+

SPANISH UNIVERSITIES FOR EU PROJECTS . Proxecto financiado para a mobilidade do estudantado de educación superior en prácticas KA1 Erasmus+

O proxecto coordinado por Campus Iberus (www.campusiberus.es) e 13 universidades públicas españolas nace co obxectivo de formar aos nosos xoves nun área con gran proxeción profesional como é a xestión de proxectos
europeos.

Son prácticas Erasmus para grao, master e doutoramento sen  recoñecemento de créditos.

O estudante non propón a empresa senón que na segunda fase daráselle
acceso a unha plataforma na que están os perfís das empresas participantes.

PERÍODO DE SOLICITUDE: Pechado ata nova convocatoria

Máis información:

http://www.usc.es/gl/centros/ecoade/modulos/novidades/news_0162.html e nos arquivos que se achegan

Destacados
Protocolo COVID-19 da EUTS e Guía actuación USC

Actualizado a 21 de abril de 2022

... máis »
Memoria Grao en Traballo Social
Sistema Garantía Interna de Calidade

Publicación do Sistema de Garantía Interna de Calidade da Escola Universitaria de Traballo Social de Santiago de Compostela (en ficheiro... máis »

Guí­a Académica Grao 2023-2024

Preséntase a Guía Académica para o Grao en Traballo Social do curso 2023-2024, onde se recolle información... máis »