Páxina principal | Fundación Santiago Apóstol de CCSS | FAQs | Mapa da web
Estudantes » Programas Mobilidade

Erasmus+ International Credit Mobility [KA107]

Erasmus+ International Credit Mobility [KA107] para estudantes de Grao, para o estancias no curso 21/22. Os destinos son a Mozambique, Bosnia e Xapón. 

Prazo de presentación de solicitudes: Ata o 2 de xuño de 2022

A información para a convocatoria esta na web da USC:

https://www.usc.gal/gl/perfis/internacional/programas/erasmusICM_KA107/erasmusicm_ka107_estudantes_outgoing_grao.html

Duración: 5 meses, no 1º ou 2º cuadrimestre do curso 22-23.

  • Bolsa: 700€/mes
  • Axuda de viaxe: entre 360€ e 1.500€ segundo a distancia á universidade de destino.

Requisitos:

  • Idioma: estar en posesión do título de idioma que indica o anexo para cada universidade.
  • Número de créditos superados: mínimo o 15% da titulación.

Universidades de destino:

BOSNIA: Dzemal Bijedic University of Mostar (https://www.unmo.ba/en/)

Todas as áreas de estudo dispoñibles

BOSNIA: University of Banja Luka (https://www.unibl.org/en)

Todas as áreas de estudo dispoñibles

MOZAMBIQUE: Universidade de Lúrio (http://www.unilurio.ac.mz/unilurio/pt/)

Todas as áreas de estudo dispoñibles

XAPÓN: Wakayama University (https://www.wakayama-u.ac.jp/en/)

Áreas de estudo limitadas: Humanidades, Socioloxía e estudos culturais, Administración e dirección de empresas, Viaxes, turismo e ocio

Para máis información: erasmus.ka107@usc.es ou nos teléfonos 881811095/ 881812846.

Programa SICUE

PUBLICADA LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS/AS SICUE PARA ESTANCIAS NO CURSO 2022-2023

Listaxe publicada na USC: listaxe admitidos/as definitivo

Requisitos: Estar matriculado/a na USC no curso 2020-2021 en estudos oficiais de grao; ter superados un mínimo de 45 créditos e estar matriculado/a en 30 créditos máis. .

Solicitudes: só se aceptarán as solicitudes en liña, a través da Secretaría Virtual do estudante da USC. prema aquí

Prazos: fechado ata nova convocatoria

A coordinadora do Programa SICUE na EUTS é Purificación García Álvarez.

(*) para o curso 2022-2023 non admite prácticas no acordo académico

UNIVERSIDADE DE DESTINO PRAZAS MESES
Alicante 2 5
Barcelona 2 9
Castilla-La Mancha (Cuenca) 1 9
Complutense de Madrid (*) 3 9
Girona 2 5
Girona 2 9
Huelva 2 9
Illes Balears (Palma de Mallorca) 2 9
La Rioja 1 9
Málaga 1 9
Pablo de Olavide (Sevilla) 2 9
Valladolid 3 9
Zaragoza 1 9

Programa Erasmus

Prazo de solicitude: Do 19 de novembro ao 19 de decembro de 2021

Lugar: Só se poderá presentar en liña a través da Secretaría Virtual do/a estudante da USC. A acreditación do nivel do idioma da universidade de acollida deberá facerse antes do 19 de decembro

O/A estudante terá a obriga de cargar os documentos requiridos na solicitude en liña

A listaxe provisoria de persoas admitidas publicarase na páxina do Servizo de Relacións Exteriores da USC sobre o día 23 de decembro e haberá un prazo de 5 días hábiles desde o seguinte ao da publicación da listaxe provisoria para reclamacións

Institucións País Prazas Meses
Hochschule Neubrandenburg Alemaña 2 5
Università per Stranieri "Dante Alighieri" - Reggio Italia 2 5
Universidade de Coimbra Portugal 2 9
Instituo Superior Miguel Torga - Coimbra Portugal 2 9
Cooperativa de Ensino Superior de Serviço Social- Porto Portugal 2 5
Universidade de Trás os Montes e Alto Douro  Portugal 3 5

O Coordinador do programa na EUTS é Xoán Carlos Bascuas Jardón

Máis información e documentos, enlace ao Portal Internacional da USC prema aquí

Convenios Bilaterais

ABERTA A CONVOCATORIA PARA ESTANCIAS NO CURSO 2022-2023

A USC convoca anualmente prazas de mobilidade para a realización de estudos en diversas universidades de países extracomunitarios (paises de América latina, Europa do Leste e Asia; Suiza, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá e Australia) e coas que a USC ten formalizado un convenio de intercambio bilateral de estudantes

O programa va dirixido ao estudiantado matriculado nun programa oficial de grao ou master. As prazas ofertadas son as recollidas nos Anexos I e II de cada convocatoria anual.

Máis información, na web da USC premendo aquí

Prazo de presentación de solicitudes: Do 26 de novembro de 2021 ao 16 de xaneiro de 2022.

Requisitos: Estar matriculado/a na USC no curso 21-22 na mesma titulación para a que solicita o interacambio e que corresponda a estudios conducentes ao título de grao ou máster, e que teña unha nota media mínima de 6. Este requisito deberá cumplirse a data 31/10/21

O Coordinador do Programa na EUTS é Xoán Carlos Bascuas Jardón

Prácticas KA1 Erasmus+

SPANISH UNIVERSITIES FOR EU PROJECTS . Proxecto financiado para a mobilidade do estudantado de educación superior en prácticas KA1 Erasmus+

O proxecto coordinado por Campus Iberus (www.campusiberus.es) e 13 universidades públicas españolas nace co obxectivo de formar aos nosos xoves nun área con gran proxeción profesional como é a xestión de proxectos
europeos.

Son prácticas Erasmus para grao, master e doutoramento sen  recoñecemento de créditos.

O estudante non propón a empresa senón que na segunda fase daráselle
acceso a unha plataforma na que están os perfís das empresas participantes.

PERÍODO DE SOLICITUDE: Pechado ata nova convocatoria

Máis información:

http://www.usc.es/gl/centros/ecoade/modulos/novidades/news_0162.html e nos arquivos que se achegan

Destacados
Protocolo COVID-19 da EUTS e Guía actuación USC

Actualizado a 21 de abril de 2022

... máis »
Memoria Grao en Traballo Social
Sistema Garantía Interna de Calidade

Publicación do Sistema de Garantía Interna de Calidade da Escola Universitaria de Traballo Social de Santiago de Compostela (en ficheiro... máis »

Guí­a Académica Grao 2022-2023

Preséntase a Guía Académica para o Grao en Traballo Social do curso 2022-2023, onde se recolle información... máis »