Páxina principal | Fundación Santiago Apóstol de CCSS | FAQs | Mapa da web
Estudantes » Programas Mobilidade

Programa Erasmus

Publicada e aberta a convocatoria ERASMUS para o curso 2020-2021 pola USC

Prazo de solicitud: Do 7 de novembro (00:00hs) ao 16 de decembro (23:59hs) de 2019

A inscrición só poderá facerse on-line, a través da Secretaría Virtual da USC

No marco do Programa Sócrates-Erasmus para a mobilidade de estudiantes en universidades europeas, temos convenio con:

UNIVERSIDADE DE DESTINO Estado Prazas Meses Idioma
Hoschule de Neubrandenburg
Universidade de Ciencias Aplicadas
Alemania 2 5 Alemán B1
Universidade de Coimbra Portugal 2 9 Portugués A2 e B1
Instituto Superior Miguel Torga-Coimbra Portugal 2 9 Portugués B1
Universidade de Tras os Montes e Alto Douro Portugal 3 5 Portugués B1
Universidade de Oporto: Cooperativa de Ensino Superior de Serviço Social Portugal 2 9 Portugués B1
Universitá per Stranieri "Dante Alighieri" - Reggio-Calabria Italia 2 5 Italiano B1

O coordinador deste programa na Escola é D. Xoán Carlos Bascuas Jardón

Enlace coa USC e máis información: prema aquí

Programa SICUE

Requisitos: Estar matriculado/a na USC no curso 2018-2019 e ter superados un mínimo de 45 créditos e estar matriculado/a en 30 créditos máis. O requisito de superación de créditos deberá cumprirse a data 15 de novembro de 2018.

SOLICITUDES: A solicitude terá que presentarse obrigatoriamente on-line a través da Secretaría Virtual do estudante (prema aquí). En caso de que, por motivos técnicos imputables á USC non poidese cubrir a solicitude, deberá presentar un escrito en Rexistro Xeral da USC indicando esta circunstancia nese mesmo prazo.

PRAZO PRESENTACIÓN: Fechado ata nova convocatoria

No marco do Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España - SICUE, a EUTS de Santiago oferta para o curso académico 2019-2020.

UNIVERSIDADE DE DESTINO PRAZAS MESES
Alicante 2 5
Barcelona 2 9
Castilla - La Mancha (Cuenca) 1 9
Complutense de Madrid 3 9
Girona 2 5
Girona 2 9
Huelva 2 9
Illes Balears 2 9
La Rioja 1 9
Málaga 1 9
Pablo de Olavide (Sevilla) 2 9
Valladolid 3 9
Zaragoza 1 9

A Coordinadora do Programa SICUE na EUTS é Dª Purificación García Álvarez.

Máis información e enlace co Servizo de Relacións Exteriores da USC: prema aquí

Convenios Bilaterais

CONVENIOS BILATERAIS ALUMNADO DA USC - PAISES EXTRACOMUNITARIOS

Plazas de mobilidade para estudantes da USC cara a universidades de Estados extracomunitarios (América Latina, USA, Canadá, Australia, Rusia, Xapón, China, Corea do Sur e Taiwan) coas que a propia USC ten un convenio bilateral para o intercambio de estudantes

SOLICITUDES: Faranse on-line a través da Secretaría Virtual da USC

PRAZO: Pechado ata nova convocatoria

Convocatoria única. Para estancias no segundo cuadrimestre deberá solicitarse agora pois non haberá convocatoria para este prazo.

A listaxe provisoria de admitidos/as publicarase entre o 16 e o 24 de xaneiro de 2019, na páxina web do SRE-USC

Para contactar co SRE (Servizo de Relacións Exteriores USC): prema aquí

Convocatoria, presentación e relación de prazas en arquivos que acompañan

Prácticas KA1 Erasmus+2018

SPANISH UNIVERSITIES FOR EU PROJECTS . Proxecto financiado para a mobilidade do estudantado de educación superior en prácticas KA1 Erasmus+2018

O proxecto coordinado por Campus Iberus (www.campusiberus.es) e 13 universidades públicas españolas nace co obxectivo de formar aos nosos xoves nun área con gran proxeción profesional como é a xestión de proxectos
europeos.

Son prácticas Erasmus para grao, master e doutoramento sen  recoñecemento de créditos.

O estudante non propón a empresa senón que na segunda fase daráselle
acceso a unha plataforma na que están os perfís das empresas participantes.

PERÍODO DE SOLICITUDE: Pechado ata nova convocatoria

Máis información:

http://www.usc.es/gl/centros/ecoade/modulos/novidades/news_0162.html e nos arquivos que se achegan

Destacados
Memoria Grao en Traballo Social
Sistema Garantía Interna de Calidade

Publicación do Sistema de Garantía Interna de Calidade da Escola Universitaria de Traballo Social de Santiago de Compostela (en ficheiro... máis »

Guí­a Académica Grao 2019-2020

Preséntase a Guía Académica para o Grao en Traballo Social do curso 2019-2020, onde se recolle información... máis »