Páxina principal | Fundación Santiago Apóstol de CCSS | FAQs | Mapa da web
Estudantes » Plan Acción Titorial e Programa de Titores

Programa de Titores Curso 2021-2022

Requisitos: Ter superados, como mínimo, 60 créditos

Lugar presentación solicitudes: Mediante instancia dirixida á Directora da EUTS

Plazo de presentación de solicitudes; Do 1 ao 21 de febreiro de 2022

Criterios de selección, datas dos cursos e máis información na convocatoria en aquivo adxunto

Alumnas titoras curso 2021/2022

As alumnas titoras na EUTS para o curso 2021-2022 son:

  • María Abollado Vidal
  • Marta García Vázquez

Mail de contacto: alumnadotitor@euts.es

Plan Acción Titorial

Apoio titorial extraordinario

Requisitos:

  • Alumnos/as que teñan pendentes de superación, para rematar os estudos do título, un máximo de 18 créditos ou tres materias (exclúese do cómputo o traballo de fin de grao, e o practicum).
  • Alumnos/as que teñan esgotadas 2 convocatorias, cando menos, en cada unha das materias para as que solicite o apoio.

Prazo de solicitude: fechada convocatoria

As solicitudes presentaranse on-line a través da secretaría virtual ou da sede electrónica da USC

Destacados
Protocolo COVID-19 da EUTS e Guía actuación USC

Actualizado a 21 de abril de 2022

... máis »
Memoria Grao en Traballo Social
Sistema Garantía Interna de Calidade

Publicación do Sistema de Garantía Interna de Calidade da Escola Universitaria de Traballo Social de Santiago de Compostela (en ficheiro... máis »

Guí­a Académica Grao 2021-2022

Preséntase a Guía Académica para o Grao en Traballo Social do curso 2021-2022, onde se recolle información... máis »