Páxina principal | Fundación Santiago Apóstol de CCSS | FAQs | Mapa da web
Administración e secretarí­a » Contactar

Contacto

Teléfono: 981 58 35 86

Tfno. profesorado Dep. Traballo Social e Servizos Sociais: 981 56 48 69

Fax: 981 57 46 07

e-mail: secretaria@euts.es

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

 PROTECCIÓN DE DATOS

 Aos efectos da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), informamos ao usuario de que os datos de carácter persoal referentes a persoas físicas, solicitados en calquera das seccións do sitio web, ou calquera outros proporcionados polo usuario ao longo da relación con A Fundación Santiago Apóstol de Ciencias Sociais (A FUNDACIÓN), así como aqueles que se recollan como consecuencia da relación que se estableza, serán incluídos en ficheiros de datos de carácter persoal cuxo responsable é A FUNDACIÓN, e as finalidades da cal responden á xestión e control da relación docente establecida, así como a xestión contable e fiscal esixible legalmente así como a realización de contactos diversos respondendo a posibles consultas.

 O tratamento ten igualmente como finalidade remitirlle información sobre bens e servizos que poidan ser do seu interese, ampliar e mellorar os nosos servizos adecuando o noso sitio web ás súas preferencias ou necesidades, permitirlle unha navegación personalizada, deseñar novos produtos e servizos e o envío de cuestionarios por calquera medio, a contestación da cal é voluntaria, salvo que neles se dispoña outra cousa. Os campos marcados con "Requirido" son de carácter obrigatorio, polo que a non cumprimentación dos devanditos campos impedirá ao usuario gozar, total ou parcialmente, dos servizos e informacións ofrecidos polo sitio web.

Baseándose niso, o usuario consente no mencionado tratamento así como, se é o caso, na comunicación dos seus datos a outras empresas e institucións, mesmo a nivel internacional, (caso de bolsas internacionais) para os efectos da provisión dos bens ou servizos solicitados.

 Así mesmo, mediante a facilitación dos seus datos, o interesado autoriza expresamente á FUNDACIÓN a que lle envíe información por correo electrónico, en cumprimento do artigo 21 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSICE).

 Os datos persoais solicitados pola FUNDACIÓN gozarán da protección axeitada conforme ao establecido no Título VIII do Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, que desenvolve o artigo 9 da LOPD.

 A FUNDACIÓN, como responsable dos ficheiros, garante o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, oposición e cancelación dos datos achegados. Para iso o usuario, poderá poñerse en contacto mediante os distintos medios de comunicación indicados na sección CONTACTO.  

Destacados
Memoria Grao en Traballo Social
Sistema Garantía Interna de Calidade

Publicación do Sistema de Garantía Interna de Calidade da Escola Universitaria de Traballo Social de Santiago de Compostela (en ficheiro... máis »

Guí­a Académica Grao 2019-2020

Preséntase a Guía Académica para o Grao en Traballo Social do curso 2019-2020, onde se recolle información... máis »