Páxina principal | Fundación Santiago Apóstol de CCSS | FAQs | Mapa da web
Servizos » Biblioteca

Horario

HORARIO de mañá:

  • De 09:00 a 14:00 hs de luns a xoves.
  • De 09:00 a 14:30 hs os venres

HORARIO de tarde

  • De 15:00 a 20:00 hs de luns a xoves

Fechado sábados e festivos e durante o mes de Agosto.

CONTACTO: biblioteca@euts.es 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

 PROTECCIÓN DE DATOS

 Aos efectos da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), informamos o Usuario de que os datos de carácter persoal referentes a persoas físicas, solicitados en calquera sección do Sitio Web, ou calquera outros proporcionados polo Usuario ao longo da relación con La Fundación Santiago Apóstol de Ciencias Sociales (A FUNDACIÓN), así como aqueles que se recollan como consecuencia da relación que se estableza, serán incluídos en ficheiros de datos de carácter persoal cuxo responsable é A FUNDACIÓN, e as finalidades da cal responden á xestión e control da relación docente establecida, así como a xestión contable e fiscal esixible legalmente así como a realización de contactos diversos respondendo a posibles consultas.

 O tratamento ten igualmente como finalidade remitirlle información sobre bens e servizos que poidan ser do seu interese, ampliar e mellorar os nosos servizos adecuando o noso sitio Web ás súas preferencias ou necesidades, permitirlle unha navegación personalizada, deseñar novos produtos e servizos e o envío de cuestionarios por calquera medio, a contestación da cal é voluntaria, salvo que neles se dispoña outra cousa. Os campos marcados con "Requirido" son de carácter obrigatorio, polo que a non cumprimentación dos devanditos campos impedirá ao Usuario gozar, total ou parcialmente, dos Servizos e informacións ofrecidos polo Sitio Web.

 Baseándose niso, o usuario consente no mencionado tratamento así como, se é o caso, na comunicación dos seus datos a outras empresas e institucións, mesmo a nivel internacional, (caso de bolsas internacionais) para os efectos da provisión dos bens ou servizos solicitados.

 Así mesmo, mediante a facilitación dos seus datos, o interesado autoriza expresamente á FUNDACIÓN a que lle envíe información por correo electrónico, en cumprimento do artigo 21 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSICE).

 Os datos persoais solicitados pola FUNDACIÓN gozarán da protección axeitada conforme ao establecido no Título VIII do Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, que desenvolve o artigo 9 da LOPD.

 A FUNDACIÓN, como responsable dos ficheiros, garante o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, oposición e cancelación dos datos achegados. Para iso o usuario, poderá poñerse en contacto mediante os distintos medios de comunicación indicados na sección CONTACTO.  

Impresos Biblioteca

Para descargar solicitude de alta en biblioteca, prema aquí

A busca e selección de documentos

 

Para buscar un libro, revista, traballo, dvd …,  dos fondos documentais da biblioteca hai dúas opción:

· Busca OUTLINE nos ficheiros ubicados no acceso á Biblioteca e organizados alfabéticamente por apelido do/a autor/a e  por temática tratada. Para solicitar o documento seleccionado, é preciso referenciar a SINATURA que consta na ficha consultada (a sinatura é o código de letras e números ubicado na esquina superior esquerda).

· Busca ONLINE no portal MEIGA, ao que se accede dende a páxina web da EUTS, entrando na BIBLIOTECA VIRTUAL. Para iniciar o proceso hai que cubrir en BUSCA AVANZADA os campos que permiten localizar os rexistros bibliográficos disponibles nos fondos. Ao premer aparece una listaxe cos documentos que responden ós criterios de busca. Nesa listaxe pode haber libros e traballos ou artigos de revista. No primeiro caso, ao premer sobre a primeira liña, aparecen os datos de LOCALIZACIÓN (SINATURA). No segundo caso, debemos aportar denominación da revista e número de exemplar ao persoal da Biblioteca.

Recomendacións:

- A búsca desde "Búsca avanzada", tratando de perfilar ó máximo os criterios, mellora os resultados.

- A consulta de Revistas é conveniente facela a través de DIALNET (máis áxil, permite entrar directamente a texto completo desde os Indices).

Regulamento Biblioteca

Regulamento Biblioteca

Listaxe de revistas de Traballo Social

Destacados
Memoria Grao en Traballo Social
Sistema Garantía Interna de Calidade

Publicación do Sistema de Garantía Interna de Calidade da Escola Universitaria de Traballo Social de Santiago de Compostela (en ficheiro... máis »

Guí­a Académica Grao 2023-2024

Preséntase a Guía Académica para o Grao en Traballo Social do curso 2023-2024, onde se recolle información... máis »