Páxina principal | Fundación Santiago Apóstol de CCSS | FAQs | Mapa da web
Practicum » Impresos

Impresos

No apartado descarga de impresos: prema aquí

Os impresos cubriranse no ordenador e entregaranse presencialmente na Secretaría da EUTS no prazo establecido na convocatoria.

Documentación a entregar:

  • Solicitude de centro de prácticas
  • Ficha do/a alumno/a
  • Folla de matrícula na USC
  • Copia expediente académico onde conste a nota media
  • Certificado de delitos sexuales, de ser necesario
  • Declaración de parentesco: Entregarase no momento no que se publique a listaxe de asignación provisoria

Baremo, plazos de solicitud,  publicación resolución etc se indican en la convocatoria que se publica en pdf

Destacados
Protocolo COVID-19 da EUTS e Guía actuación USC

Actualizado a 21 de abril de 2022

... máis »
Memoria Grao en Traballo Social
Sistema Garantía Interna de Calidade

Publicación do Sistema de Garantía Interna de Calidade da Escola Universitaria de Traballo Social de Santiago de Compostela (en ficheiro... máis »

Guí­a Académica Grao 2022-2023

Preséntase a Guía Académica para o Grao en Traballo Social do curso 2022-2023, onde se recolle información... máis »