Páxina principal | Fundación Santiago Apóstol de CCSS | FAQs | Mapa da web
Estudos » Horarios de clase e atención ao alumnado

1º Curso - Curso 2019-2020

O alumnado estará asignado no segundo cuadrimestre ao mesmo grupo interactivo no que estivo no 1º cuadrimestre.

Por errata no horario do grupo interactivo 3 de historia dos sistemas de benestar, publicación horario correxido

2º Curso-Curso 2019-2020

No segundo cuadrimestre, o alumnado estará asignado ao mesmo grupo interactivo no que estivo no primeiro cuadrimestre.

3º Curso - Curso 2019-2020

No segundo cuadrimestre, o alumnado estará asignado ao mesmo grupo interactivo no que estivo no primeiro cuadrimestre.

A materia Traballo Social e Xénero, impartirase cun so grupo interactivo (o grupo interactivo 1) polo que todo o alumnado matriculado nesta materia, estará asignado a este grupo interactivo, agás que, tralo período de modificación de matrícula, o número de alumnos/as matriculados faga necesaria a implantación dun segundo grupo, en cuxo caso faríase unha reasignación do alumnado.

4º Curso-Curso 2019-2020

Publicación do horario de 4º curso - 1º cuadrimestre - modificado

No segundo cuadrimestre, o alumnado de 4º de Grao realiza, de xeito individual, o Practicum en organismos, centros e institucións de toda a Comunidade Autónoma programándose supervisións individualizadas entre cada alumno/a e o/a seu/súa titor/a académico/a, ao longo de todo o cuadrimestre. A mesma metodoloxía aplícase para a realización do Traballo de Fin de Grao. Para incorporarse ao Practicum e TFG o alumnado debe asistir obrigatoriamente a unhas sesións que se celebran cada curso a finais de xaneiro.

Destacados
Memoria Grao en Traballo Social
Sistema Garantía Interna de Calidade

Publicación do Sistema de Garantía Interna de Calidade da Escola Universitaria de Traballo Social de Santiago de Compostela (en ficheiro... máis »

Guí­a Académica Grao 2019-2020

Preséntase a Guía Académica para o Grao en Traballo Social do curso 2019-2020, onde se recolle información... máis »