Páxina principal | Fundación Santiago Apóstol de CCSS | FAQs | Mapa da web
Estudos » Horarios de clase e atención ao alumnado

1º Curso - Curso 2022-2023

Publicación horario definitivo 2º cuadrimestre 22-23

Asignación a grupo interactivo: O alumnado continuará asignado ao mesmo grupo interactivo ao que estaba asignado no 1º C. No caso de ter solicitado cambio de grupo, estará asignado ao mesmo grupo ao que fixo o cambio no 1º C

2º Curso-Curso 2022-2023

Publicación horario definitivo 2º cuadrimestre 2022-2023

Asignación a grupo interactivo curso 2022-2023

O alumnado continuará asignado ao mesmo grupo interactivo ao que estaba asignado no 1º C. No caso de ter solicitado cambio de grupo, estará asignado ao mesmo grupo ao que fixo o cambio no 1º C

3º Curso - Curso 2022-2023

Publicación horario definitivo 2º C curso 2022-2023

Asignación a grupo interactivo curso 2022-2023

O alumnado continuará asignado ao mesmo grupo interactivo ao que estaba asignado no 1º C. No caso de ter solicitado cambio de grupo, estará asignado ao mesmo grupo ao que fixo o cambio no 1º C

 

4º Curso-Curso 2022-2023

A partires do 20 de setembro (incluido) as clases dos martes da materia Mediación e Xestión do Conflito serán na AULA 3

Publicación do horario de 4º para el curso 2022-2023. Publícase só o horario do 1º cuadrimestre pois no 2º cuadrimestre o alumnado estará incorporado ao Practicum.

Asignación a grupo interactivo curso 2022-2023

En función da letra do primeiro apelido, tal e como se reflicte no documento que acompaña. A asignación a grupo interactivo faise no curso máis alto no que se matricula o/a alumno/a (neste caso 4º curso) e mantense esa asignación nas materias de cursos anteriores (pendentes de 1º, 2º ou de 3º curso) de ser o caso. 

Curso 2022-2023 - Curso Ponte

O alumnado do Curso Ponte incorporarase ás clases programadas para o Grao en Traballo Social. Deberá consultar o horario de cada materia, en función do curso ao que dita materia estea asociada.

Asignación a grupo interactivo curso 2022-2023

O alumnado estará asignado ao mesmo grupo interactivo que no 1º cuadrimestre

Destacados
Protocolo COVID-19 da EUTS e Guía actuación USC

Actualizado a 21 de abril de 2022

... máis »
Memoria Grao en Traballo Social
Sistema Garantía Interna de Calidade

Publicación do Sistema de Garantía Interna de Calidade da Escola Universitaria de Traballo Social de Santiago de Compostela (en ficheiro... máis »

Guí­a Académica Grao 2022-2023

Preséntase a Guía Académica para o Grao en Traballo Social do curso 2022-2023, onde se recolle información... máis »