Páxina principal | Fundación Santiago Apóstol de CCSS | FAQs | Mapa da web
Traballo Fin de Grao (TFG) » Protocolo Xeral

Protocolo 20-21

TRABALLO DE FIN DE GRAO (TFG)

CURSO 2020-2021

 

 

ACCIÓNS A DESENVOLVER NO:

 

1º CUADRIMESTRE

 • REUNIÓN INFORMATIVA: Luns 2 de novembro
 • PUBLICACIÓN DE PROPOSTAS TEMÁTICAS: Xoves 5  de novembro
 • SOLICITUDES E PROPOSTAS DO ALUMNADO DE TFG: 9-12 de novembro

       (modelo de solicitude + ficha de datos dispoñible na web)

 • PUBLICACIÓN DO LISTADO PROVISIONAL CON ASIGNACIÓN DE TEMAS E TITORES: Martes 24 de novembro
 • PERIODO DE RECLAMACIÓNS: 26-30 de  novembro
 • PUBLICACIÓN DO LISTADO DEFINITIVO:  Luns 14  de decembro

2º CUADRIMESTRE

 • SESIÓN DE PREPARACIÓN AO TFG: 2 de Febreiro
 • 1ª SESIÓN INDIVIDUAL: 17-26 de marzo
 • SESIÓN GRUPAL: 13-15 de abril
 • 2ª SESIÓN INDIVIDUAL: 26-30 de abril
 • ENTREGA DO BORRADOR DO TFG: 12 de maio
 • DEVOLUCIÓN BORRADOR: 28 de maio
 • ENTREGA DEFINITIVA TFG: 4 de xuño
 • PUBLICACIÓN DO LISTADO DO ALUMNADO CON INFORME POSITIVO DO/A TITOR/A:

11 de xuño

 • SOLICITUDE DE DEFENSA ONLINE (Secretaría virtual USC): 15-17 de xuño
 • DEPÓSITO E SOLICITUDE DEFENSA da EUTS: 15-17 de xuño

Modelo de solicitude  + Xustificante da solicitude de defensa on-line na Secretaría Virtual da USC + Documento de propiedade intelectual + Copia en formato electrónico do TFG + Copia expediente académico actualizado ( Os impresos necesarios están dispoñibles na web)

Ademáis, o alumnado que vincule o seu TFG ás prácticas, deberá entregar un exemplar no servizo e o xustificante da entrega ó/á seu/súa titor/a.

 • PUBLICACIÓN TRIBUNAIS E DATAS DE DEFENSA DE CADA ALUMNO/A: 21 xuño
 • DATAS DEFENSA 1ª CONVOCATORIA USC: 22 xuño-20 xullo (EUTS por determinar)
Destacados
Protocolo COVID-19 da EUTS e Guía actuación USC
Memoria Grao en Traballo Social
Sistema Garantía Interna de Calidade

Publicación do Sistema de Garantía Interna de Calidade da Escola Universitaria de Traballo Social de Santiago de Compostela (en ficheiro... máis »

Guí­a Académica Grao 2021-2022

Preséntase a Guía Académica para o Grao en Traballo Social do curso 2021-2022, onde se recolle información... máis »