Páxina principal | Fundación Santiago Apóstol de CCSS | FAQs | Mapa da web
Practicum » Certificado DS

Certificado DS

A Lei 26/2015 establece a obrigación de que se acheguen certificados negativos do Rexistro Central de Delincuentes Sexuais para todos os/as profesionais e voluntarios/as que traballan en contacto habitual con menores.

Na convocatoria de matrícula da USC  para o curso 2017/2018 en relación á  “Inscrición no prácticum e prácticas en empresas en contacto con menores “, faise referencia  a esta  normativa, e para dar cumprimento á mesma  sinala que os/as estudantes que pretendan matricularse en materias de prácticas (Practicum) en contacto con menores deberá aportar dita certificación e presentala xunto coa solicitude de Centro de Prácticas.

 A información sobre esta certificación pode obterse no enlace:

https://sede.mjusticia.gob.es/es/tramites/certificado-registro-central

O alumnado que non cumpra o requisito non poderá realizar as prácticas.

Todo o alumnado da EUTS matriculado no Practicum debe entregar copia do certificado no Centro.

No arquivo adxunto están descritos os diferentes procedementos para á obtención do certificado

Destacados
Protocolo COVID-19 da EUTS e Guía actuación USC

Actualizado a 21 de abril de 2022

... máis »
Memoria Grao en Traballo Social
Sistema Garantía Interna de Calidade

Publicación do Sistema de Garantía Interna de Calidade da Escola Universitaria de Traballo Social de Santiago de Compostela (en ficheiro... máis »

Guí­a Académica Grao 2022-2023

Preséntase a Guía Académica para o Grao en Traballo Social do curso 2022-2023, onde se recolle información... máis »