Páxina principal | Fundación Santiago Apóstol de CCSS | FAQs | Mapa da web
Administración e secretarí­a » Descarga de impresos

Impresos Traballo Fin de Grao 2018

Cada documento debe imprimirse por ambas caras nunha folla (páxina 1 anverso e páxina 2 no reverso) para que sexa válido

Impresos Solicitude - varios

Impresos de solicitude de:

  • Dispensa de asistencia
  • Cambio de grupo interactivo
  • Xustificación de faltas de asistencia
  • Instancia xenérica
  • Xustificante de presentación a exame

A claúsula de protección de datos (páxina 2 de cada arquivo) debe imprimirse polo reverso da solicitude en todos os casos

Impresos Biblioteca

DOCUMENTACIÓN PROPIA PARA INSCRICIÓN NA EUTS Curso 2018-2019

  • Cubra os impresos con bolígrafo é en letra MAIÚSCULA.
  • É importante ler os anexos antes de cubrir os impresos.
  • No recibo bancario é obrigatorio que apareza o nome e apelidos do/da alumno/a.
  • Para que sexan válidos, deberán imprimirse por ambas caras os impresos Inscrición na EUTS (páxinas 5 e 6 do arquivo) e Aceptación Normas Administrativas da EUTS (páxinas 7 e 8 do arquivo); polo anverso, o impreso para cubrir datos e, polo reverso, o texto correspondente a cada un deles de "información adicional de protección de datos".
  • Pódense remitir á EUTS por correo postal certificado, co selo de correos no impreso nº 1 dentro das datas establecidas e acompañados da documentación que se solicita no anexo I.

Os impresos son comúns para o alumnado de Grao e de Curso Ponte

Destacados
Memoria Grao en Traballo Social
Sistema Garantía Interna de Calidade

Publicación do Sistema de Garantía Interna de Calidade da Escola Universitaria de Traballo Social de Santiago de Compostela (en ficheiro... máis »

Guí­a Académica Grao 2018-2019

Preséntase a Guía Académica para o Grao en Traballo Social do curso 2018-2019, onde se recolle información... máis »