Páxina principal | Fundación Santiago Apóstol de CCSS | FAQs | Mapa da web
Administración e secretarí­a » Descarga de impresos

DOCUMENTACIÓN PROPIA PARA INSCRICIÓN NA EUTS Curso 2021-2022

Calquera que sexa a modalidade de entrega da documentación, os IMPRESOS DE INSCRICIÓN deberán ser cubertos a ordenador. Non se admitirán impresos cubertos a man

  • É moi importante ler os anexos e normas antes de cubrir os impresos.
  • No recibo bancario é obrigatorio que apareza o nome e apelidos do/da alumno/a.
  • Abra o documento co  programa Acrobat Reader e cubra os datos que se solicitan. Deberá crear unha ID Dixital  no Acrobat Reader (o programa vai guiando), asociándoa á conta de correo da USC (......@rai.usc.es).(tutorial en arquivo)
    No seguinte enlace pode descargar de maneira segura e gratuita o Acrobat  Reader, https://get.adobe.com/es/reader/
  • Debe enviar o formulario cuberto e a documentación que se solicita no ANEXO I, nos prazos establecidos no mesmo. Si o envío é por correo electrónico a secretaria@euts.es debe indicar no asunto Matrícula de ..poner apelidos. Os impresos remitidos por correo electrónico só serán válidos asinados coa ID Dixital.

Os impresos son comúns para o alumnado de Grao e de Curso Ponte

No caso de ter problemas insalvables para a sinatura dos impresos ou no caso de que se entreguen presencialmente no Centro, pode imprimilos (unha vez cubertos no ordenador), asinalos e envialos, xunto á documentación indicada no ANEXO I e nos prazos establecidos, por correo postal certificado, tendo que figurar o selo de correos no impreso de inscrición (o dos datos persoais).

Impresos TFG-1

Impresos TFG editables de:

  • Solicitude/proposta de tema
  • Solicitude de prórroga TFG cursos anteriores
  • Ficha alumno/a

A ficha do alumno/a, unha vez cuberta e insertada a fotografía en word, debe gardarse como pdf para remitila por correo electrónico

O impreso de acceso a datos non é editable

Impresos TFG-2

Excepto o impreso de Xustificación de entrega do TFG no servizo, que é un pdf que debe imprimir, o resto dos impresos son pdf editables para que se poidan cubrir no ordenador. Para iso, deben descargarse e abrir co programa Acrobat Reader (pode descargalo premendo aquí), cubrir todos os campos e insertar unha sinatura dixital que se crea en dito programa, e facelo asociada ao correo institucional da USC que ten cada estudiante (xxxxx@rai.usc.es)

Xustificación de asistencia a exame presencial

Impreso solicitude atención á Aula de Informática

Destacados
Memoria Grao en Traballo Social
Sistema Garantía Interna de Calidade

Publicación do Sistema de Garantía Interna de Calidade da Escola Universitaria de Traballo Social de Santiago de Compostela (en ficheiro... máis »

Guí­a Académica Grao 2021-2022

Preséntase a Guía Académica para o Grao en Traballo Social do curso 2021-2022, onde se recolle información... máis »