Páxina principal | Fundación Santiago Apóstol de CCSS | FAQs | Mapa da web
Administración e secretarí­a » Descarga de impresos

DOCUMENTACIÓN PROPIA PARA INSCRICIÓN NA EUTS Curso 2019-2020

  • Cubra os impresos con bolígrafo é en letra MAIÚSCULA.
  • É importante ler os anexos antes de cubrir os impresos.
  • No recibo bancario é obrigatorio que apareza o nome e apelidos do/da alumno/a.
  • Pódense remitir á EUTS por correo postal certificado, co selo de correos no impreso Inscrición na EUTS dentro das datas establecidas e acompañados da documentación que se solicita no anexo I.
  • O prazo de entrega da inscrición na EUTS para o alumnado admitido na primeira listaxe (novo ingreso matriculado na USC do 17 ao 19 de xullo) queda prorrogado ata o día 29 de xullo

AVISO IMPORTANTE:Os documentos a entregar deben estar impresos nunha soa cara (cada un nunha folla).

Os impresos son comúns para o alumnado de Grao e de Curso Ponte.

Solicitude centro prácticas-Practicum 1º cuadrimestre 2019-2020

O alumnado que reúna condicións para a realización do practicum no primeiro cuadrimestre do curso 2019-2020 debe entregar a documentación que se presenta neste apartado.

Prazo presentación solicitude centro prácticas 1º cuadrimestre: 19 e 22 de xullo

Impresos Traballo Fin de Grao 2018

Cada documento debe imprimirse por ambas caras nunha folla (páxina 1 anverso e páxina 2 no reverso) para que sexa válido

Impresos TFG-Autorización acceso ficheiros

Impresos Practicum 1

No apartado Impresos Practicum 2 están:

  • Declaración propiedade intelectual
  • Cumprimentación Acta
Destacados
Memoria Grao en Traballo Social
Sistema Garantía Interna de Calidade

Publicación do Sistema de Garantía Interna de Calidade da Escola Universitaria de Traballo Social de Santiago de Compostela (en ficheiro... máis »

Guí­a Académica Grao 2019-2020

Preséntase a Guía Académica para o Grao en Traballo Social do curso 2019-2020, onde se recolle información... máis »