Páxina principal | Fundación Santiago Apóstol de CCSS | FAQs | Mapa da web
Administración e secretarí­a » Descarga de impresos

DOCUMENTACIÓN PROPIA PARA INSCRICIÓN NA EUTS Curso 2024-2025

Los IMPRESOS DE INSCRICIÓN serán cubertos preferentemente, a ordenador

  • É moi importante ler os anexos e normas antes de cubrir os impresos.
  • No recibo bancario é obrigatorio que apareza o nome e apelidos do/da alumno/a.
  • Debe entregar o formulario cuberto e a documentación que se solicita no ANEXO I, nos prazos establecidos no mesmo. 

Os impresos son comúns para o alumnado de Grao e de Curso Ponte

A matrícula entregarase PRESENCIALMENTE, xunto á documentación indicada no ANEXO I e nos prazos establecidos, ou poderase remitir por correo postal certificado, tendo que figurar o selo de correos no impreso de inscrición (o dos datos persoais).

De xeito excepcional, admitirase o envío por correo electrónico, por causas debidamente xustificadas, e previa consulta e autorización do centro

Impreso preferencia campos/áreas para prácticas 24-25

Impreso solicitude axudas da Fundación Santiago Apóstol

A documentación entregarase de xeito presencial na Secretaría do Centro.

A taboa sobre protección de datos deberá imprimirse polo reverso da folla 1

Destacados
Memoria Grao en Traballo Social
Sistema Garantía Interna de Calidade

Publicación do Sistema de Garantía Interna de Calidade da Escola Universitaria de Traballo Social de Santiago de Compostela (en ficheiro... máis »

Guí­a Académica Grao 2023-2024

Preséntase a Guía Académica para o Grao en Traballo Social do curso 2023-2024, onde se recolle información... máis »