Páxina principal | Fundación Santiago Apóstol de CCSS | FAQs | Mapa da web
Administración e secretarí­a » Descarga de impresos

Impreso preferencia campos ou áreas para Practicum 2023-2024

DOCUMENTACIÓN PROPIA PARA INSCRICIÓN NA EUTS Curso 2022-2023

Calquera que sexa a modalidade de entrega da documentación, os IMPRESOS DE INSCRICIÓN deberán ser cubertos a ordenador. Non se admitirán impresos cubertos a man

  • É moi importante ler os anexos e normas antes de cubrir os impresos.
  • No recibo bancario é obrigatorio que apareza o nome e apelidos do/da alumno/a.
  • Abra o documento co  programa Acrobat Reader e cubra os datos que se solicitan. Deberá crear unha ID Dixital  no Acrobat Reader (o programa vai guiando), asociándoa á conta de correo da USC (......@rai.usc.es).(tutorial en arquivo)
    No seguinte enlace pode descargar de maneira segura e gratuita o Acrobat  Reader, https://get.adobe.com/es/reader/
  • Debe enviar o formulario cuberto e a documentación que se solicita no ANEXO I, nos prazos establecidos no mesmo. Si o envío é por correo electrónico a secretaria@euts.es debe indicar no asunto Matrícula de ..poner apelidos. Os impresos remitidos por correo electrónico só serán válidos asinados coa ID Dixital.

Os impresos son comúns para o alumnado de Grao e de Curso Ponte

No caso de ter problemas insalvables para a sinatura dos impresos ou no caso de que se entreguen presencialmente no Centro, pode imprimilos (unha vez cubertos no ordenador), asinalos e envialos, xunto á documentación indicada no ANEXO I e nos prazos establecidos, por correo postal certificado, tendo que figurar o selo de correos no impreso de inscrición (o dos datos persoais) ou entregalos presencialmente no centro.

Destacados
Protocolo COVID-19 da EUTS e Guía actuación USC

Actualizado a 21 de abril de 2022

... máis »
Memoria Grao en Traballo Social
Sistema Garantía Interna de Calidade

Publicación do Sistema de Garantía Interna de Calidade da Escola Universitaria de Traballo Social de Santiago de Compostela (en ficheiro... máis »

Guí­a Académica Grao 2022-2023

Preséntase a Guía Académica para o Grao en Traballo Social do curso 2022-2023, onde se recolle información... máis »