Páxina principal | Fundación Santiago Apóstol de CCSS | FAQs | Mapa da web
Estudos » Calendario académico

Calendario Académico 2022-2023

Primeiro semestre: A impartición da docencia na EUTS iniciarase o día 5 de setembro de 2022 e rematará o 22 de decembro de 2022

Segundo semestre: A impartición da docencia na EUTS iniciarase o día 1 de febreiro de 2023 para 1º, 2º e 3º e o día 30 de xaneiro para 4º curso ao reservar 30 e 31 de xaneiro íntegramente para o Prepracticum e TFG, e rematará o día 16 de maio de 2023 para todos os cursos

Probas de avaliación:

1ª convocatoria ordinaria:

  • Primeiro semestre: Do 16 de decembro de 2022 e o 25 de xaneiro de 2023
  • Segundo semestre: Do 12 de maio ao 7 de xuño de 2023

2ª convocatoria ordinaria: Do 19 de xuño ao 12 de xullo de 2023

Defensa do Traballo Fin de Grao:

  • Convocatoria de febreiro: Entre o 1 e o 21 de febreiro de 2023
  • Convocatoria de xullo: Entre o 19 de xuño e o 21 de xullo de 2023
  • Convocatoria de setembro: Entre o 1 e o 15 de setembro de 2023

Período acta consolidada TFG: Do 28 de setembro ao 9 de outubro de 2023

Convocatoria extraordinaria de fin de carreira para grao

As datas de realización dos exames da convocatoria extraordinaria de fin de carreira para as titulacións de Grao e Máster, así como a data límite de sinatura das actas, coincidirán coas previstas para a realización de exames e para a sinatura das actas do primeiro semestre.

Non será lectivo o mes de agosto, nin os días festivos, nin os días nos que estea interrompida a actividade académica.

A docencia interromperase dende o 23 de decembro de 2022 ata o día  6 de xaneiro de 2023 (ámbolos dous incluídos), os días 20 e 21 de febreiro de 2023 (entroido) e desde o día 3 ao 7 de abril de 2023– Semana Santa – (ambos os dous incluídos). A festividade de Santo Tomé celebrarase o día 27 de xaneiro de 2023, que será festivo na USC. Así mesmo, posuirán carácter festivo os días das festas oficiais do Estado, da Comunidade Autónoma e da cidade de Santiago. O patrón da Escola de Traballo Social (San Francisco Xabier), celebrase o día 5 de decembro de 2022

Destacados
Protocolo COVID-19 da EUTS e Guía actuación USC

Actualizado a 21 de abril de 2022

... máis »
Memoria Grao en Traballo Social
Sistema Garantía Interna de Calidade

Publicación do Sistema de Garantía Interna de Calidade da Escola Universitaria de Traballo Social de Santiago de Compostela (en ficheiro... máis »

Guí­a Académica Grao 2022-2023

Preséntase a Guía Académica para o Grao en Traballo Social do curso 2022-2023, onde se recolle información... máis »