Páxina principal | Fundación Santiago Apóstol de CCSS | FAQs | Mapa da web
Estudos » Calendario académico

Calendario Académico 2020-2021

Primeiro semestre: A impartición da docencia na EUTS iniciarase o día 21 de setembro de 2021 e rematará o 22 de decembro de 2020.

Segundo semestre: A impartición da docencia na EUTS iniciarase o día 3 de febreiro de 2021 ao reservar os días 1 e 2 de febreiro íntegramente para o Prepracticum e TFG, e rematará o día 14 de maio de 2021

Probas de avaliación:

1ª convocatoria ordinaria:

  • Primeiro semestre: Do 11 ao 27 de xaneiro de 2021.
  • Segundo semestre: Do 15 de maio ao 10 de xuño de 2021.

2ª convocatoria ordinaria: Do 21 de xuño ao 15 de xullo de 2021

Defensa do Traballo Fin de Grao:

  • Convocatoria de febreiro: Entre o 3 e o 22 de febreiro de 2021.
  • Convocatoria de xullo: Entre o 21 de xuño e o 20 de xullo de 2021.
  • Convocatoria de setembro: Entre o 2 e o 17 de setembro de 2021.

Período acta consolidada TFG: Do 28 de setembro ao 8 de outubro de 2021

Convocatoria extraordinaria de fin de carreira para grao

As datas de realización dos exames da convocatoria extraordinaria de fin de carreira para as titulacións de Grao e Máster, así como a data límite de sinatura das actas, coincidirán coas previstas para a realización de exames e para a sinatura das actas do primeiro semestre.

Non será lectivo o mes de agosto, nin os días festivos, nin os días nos que estea interrompida a actividade académica.

A docencia interromperase dende o 23 de decembro de 2020 ata o día  7 de xaneiro de 20201 (ámbolos dous incluídos), os días 15 e 16 de febreiro de 2021 (entroido) e desde o día 29 de marzp ao 2 de abril de 2021 – Semana Santa – (ambos os dous incluídos). A festividade de Santo Tomé celebrarase o día 29 de xaneiro de 2021, que será festivo na USC. Así mesmo, posuirán carácter festivo os días das festas oficiais do Estado, da Comunidade Autónoma e da cidade de Santiago. O patrón da Escola de Traballo Social (San Francisco Xabier), celebrase o día 7 de decembro de 2020.

Destacados
Memoria Grao en Traballo Social
Sistema Garantía Interna de Calidade

Publicación do Sistema de Garantía Interna de Calidade da Escola Universitaria de Traballo Social de Santiago de Compostela (en ficheiro... máis »

Guí­a Académica Grao 2020-2021

Preséntase a Guía Académica para o Grao en Traballo Social do curso 2020-2021, onde se recolle información... máis »