Páxina principal | Fundación Santiago Apóstol de CCSS | FAQs | Mapa da web
CURSO PONTE para Diplomados en Traballo Social » Información Xeral

Curso Ponte de Adaptación ao Grao para Diplomados

Nº DE PLAZAS para curso 2024-2025: 5

SELECCIÓN ALUMNADO: Realizada pola USC por expediente académico.

PREINSCRIPCIÓN: A través da Secretaría virtual da USC 

Unha vez admitido, deberá formalizar matrícula primeiro na USC e posteriormente entregar na EUTS a documentación propia

DOCENCIA: Segundo horario e calendario que se estableza para o Grao [1].

 CADRO DE MATERIAS POR CUADRIMESTRE

1º CUADRIMESTRE 2º CUADRIMESTRE
 - Teorías e Modelos de Intervención en Traballo Social (2º curso)  - Historia dos Sistemas de Benestar Social (1º curso)
- Traballo Social, procesos migratorios e diversidade cultural (4º curso) - Investigación e Diagnose en Traballo Social (2º curso)
-  Mediación e Xestión do conflito en Traballo Social (4º curso) - Política Social e Traballo Social (3º curso)
- Xestión de Organizacións (non convalidable) (4º curso) - Traballo de Fin Grao (non convalidable) (4º curso)                

 Ademáis de poder solicitar a convalidación de materias realizadas en outras carreiras e/ou plans de estudio, a proposta contempla a posibilidade de convalidar parte dos créditos[2] polos seguintes conceptos:

  • Experiencia profesional
  • Titorización Practicum EUTS de Santiago

Finalmente, lémbrase que para a obtención de calquera título de Grao da USC, é necesaria a acreditación do coñecemento dunha lingua extranxeira, nivel B1, ben superando as probas da propia Universidade, ou ben presentando algún dos Diplomas que acreditan dito nivel (Anexo II da Resolución Reitoral de 01/02/2012).

 

[1] Pódese solicitar dispensa de asistencia a clase por motivos laborais ou circunstancias excepcionais sobrevidas. Neste caso seguirase un sistema de titorización especificado no programa ou na guía docente de cada materia.

[2] Salvo materias non convalidables (Xestión de Organizacións e Traballo de Fin de Grao)

Convalidacións

Poderanse convalidar créditos por experiencia profesional e por ter titorizado alumnado en prácticas desta Escola.  Máis información prema aquí

Destacados
Memoria Grao en Traballo Social
Sistema Garantía Interna de Calidade

Publicación do Sistema de Garantía Interna de Calidade da Escola Universitaria de Traballo Social de Santiago de Compostela (en ficheiro... máis »

Guí­a Académica Grao 2023-2024

Preséntase a Guía Académica para o Grao en Traballo Social do curso 2023-2024, onde se recolle información... máis »