Páxina principal | Fundación Santiago Apóstol de CCSS | FAQs | Mapa da web
Estudantes de Novo Ingreso » Presentación e Acollida

Presentación e acollida

luns 6 de setembro celebrouse a Xornada de Acollida e Presentación dirixida ao alumnado de novo ingreso. Por razóns sanitarias e de aforo, realizouse en duas sesións distintas en función do primeiro apelido do alumnado tal e como se indica a continuación:

 • Ás 12:00 hs, na Aula 1 - Alumnado cuxo primeiro apelido estea comprendido entre A e Maceiras (ambos incluídos)
 • Ás 16:00 hs, na Aula 1 - Alumnado cuxo primeiro apelido estea comprendido entre Martínez e Z (ambos incluídos).

E importante a vosa asistencia por tratarse de información do voso interese

DESENVOLVEMENTO DA XORNADA DE ACOLLIDA

 Trátanse os seguintes temas:

 • Benvida
 • Características da Titulación
 • Características do Centro
 • Protocolo de prevención e hixiene fronte á COVID19 do Centro
 • Calendario académico, Xustificación de faltas de asistencia, Dispensa de asistencia
 • Axudas ofrecidas pola Fundación Santiago Apóstol de Ciencias Sociales e Axudas atención a Aula de Informática
 • Programas de Mobilidade
 • Explicación funcionamento biblioteca do centro
 • Curso "0" e Programa Titores
 • Movemento estudiantil
Destacados
Protocolo COVID-19 da EUTS e Guía actuación USC

Actualizado a 21 de abril de 2022

... máis »
Memoria Grao en Traballo Social
Sistema Garantía Interna de Calidade

Publicación do Sistema de Garantía Interna de Calidade da Escola Universitaria de Traballo Social de Santiago de Compostela (en ficheiro... máis »

Guí­a Académica Grao 2021-2022

Preséntase a Guía Académica para o Grao en Traballo Social do curso 2021-2022, onde se recolle información... máis »