Páxina principal | Fundación Santiago Apóstol de CCSS | FAQs | Mapa da web
Administración e secretarí­a » Solicitude Programas Materias

Programas Cursos Anteriores

Para solicitar os programas das materias superadas polo alumno/a en cursos anteriores selados, o procedemento é o seguinte:

SI ÉS ALUMNO/A DA EUTS NESE MOMENTO

Entregar na Secretaría instancia ou enviar correo electrónico, indicando as materias para as que solicita os programas.

SI NON ÉS ALUMNO/A DA EUTS NO MOMENTO DA SOLICITUDE

Entregar en Secretaría instancia ou enviar correo electrónico, solicitando os programas das materias que indique, acompañándoo dunha copia do seu expediente académico (ou certificación académica).

Por regra xeral, o prazo mínimo para poder recoller os programas solicitados é de 7 días. En función da carga laboral, este prazo pode verse ampliado.

Os programas de grao poden consultarse e/ou descargarse no apartado Estudos>programas das materias desta web

Programas Curso Actual

Pode descargalos no apartado Estudos>Programas das materias nesta páxina web.

Destacados
Memoria Grao en Traballo Social
Sistema Garantía Interna de Calidade

Publicación do Sistema de Garantía Interna de Calidade da Escola Universitaria de Traballo Social de Santiago de Compostela (en ficheiro... máis »

Guí­a Académica Grao 2023-2024

Preséntase a Guía Académica para o Grao en Traballo Social do curso 2023-2024, onde se recolle información... máis »