Páxina principal | Fundación Santiago Apóstol de CCSS | FAQs | Mapa da web
Administración e secretarí­a » Descarga de impresos

DOCUMENTACIÓN PROPIA PARA INSCRICIÓN NA EUTS Curso 2019-2020

  • Cubra os impresos con bolígrafo é en letra MAIÚSCULA.
  • É importante ler os anexos antes de cubrir os impresos.
  • No recibo bancario é obrigatorio que apareza o nome e apelidos do/da alumno/a.
  • Pódense remitir á EUTS por correo postal certificado, co selo de correos no impreso Inscrición na EUTS dentro das datas establecidas e acompañados da documentación que se solicita no anexo I.

Os impresos son comúns para o alumnado de Grao e de Curso Ponte.

Impresos Traballo Fin de Grao 2018

Cada documento debe imprimirse por ambas caras nunha folla (páxina 1 anverso e páxina 2 no reverso) para que sexa válido

Impresos TFG-Autorización acceso ficheiros

Impresos Solicitude - varios

Impresos de solicitude de:

  • Dispensa de asistencia
  • Cambio de grupo interactivo
  • Xustificación de faltas de asistencia
  • Instancia xenérica
  • Xustificante de presentación a exame

A claúsula de protección de datos (páxina 2 de cada arquivo) debe imprimirse polo reverso da solicitude en todos os casos

Destacados
Memoria Grao en Traballo Social
Sistema Garantía Interna de Calidade

Publicación do Sistema de Garantía Interna de Calidade da Escola Universitaria de Traballo Social de Santiago de Compostela (en ficheiro... máis »

Guí­a Académica Grao 2018-2019

Preséntase a Guía Académica para o Grao en Traballo Social do curso 2018-2019, onde se recolle información... máis »