Páxina principal | Fundación Santiago Apóstol de CCSS | FAQs | Mapa da web
Administración e secretarí­a » Descarga de impresos

DOCUMENTACIÓN PROPIA PARA INSCRICIÓN NA EUTS Curso 2023-2024

Los IMPRESOS DE INSCRICIÓN serán cubertos preferentemente, a ordenador

  • É moi importante ler os anexos e normas antes de cubrir os impresos.
  • No recibo bancario é obrigatorio que apareza o nome e apelidos do/da alumno/a.
  • Debe enviar o formulario cuberto e a documentación que se solicita no ANEXO I, nos prazos establecidos no mesmo. 

Os impresos son comúns para o alumnado de Grao e de Curso Ponte

A matrícula entregarase PRESENCIALMENTE, xunto á documentación indicada no ANEXO I e nos prazos establecidos, ou poderase remitir por correo postal certificado, tendo que figurar o selo de correos no impreso de inscrición (o dos datos persoais).

De xeito excepcional, admitirase o envío por correo electrónico, por causas debidamente xustificadas, e previa consulta e autorización do centro

Impresos TFG-2

Excepto o impreso de Xustificación de entrega do TFG no servizo, que é un pdf que debe imprimir, o resto dos impresos son pdf editables para que se poidan cubrir no ordenador. Para iso, deben descargarse e abrir co programa Acrobat Reader (pode descargalo premendo aquí), cubrir todos os campos e insertar unha sinatura dixital que se crea en dito programa, e facelo asociada ao correo institucional da USC que ten cada estudiante (xxxxx@rai.usc.es)

Como crear unha ID Dixital en Acrobat

Titorial para creación dunha ID Dixital no Acrobat

Impreso preferencia campos ou áreas para Practicum 2023-2024

Destacados
Protocolo COVID-19 da EUTS e Guía actuación USC

Actualizado a 21 de abril de 2022

... máis »
Memoria Grao en Traballo Social
Sistema Garantía Interna de Calidade

Publicación do Sistema de Garantía Interna de Calidade da Escola Universitaria de Traballo Social de Santiago de Compostela (en ficheiro... máis »

Guí­a Académica Grao 2023-2024

Preséntase a Guía Académica para o Grao en Traballo Social do curso 2023-2024, onde se recolle información... máis »