Páxina principal | Fundación Santiago Apóstol de CCSS | FAQs | Mapa da web
Traballo Fin de Grao (TFG) » Protocolo Xeral

Protocolo y calendario 23-24

TRABALLO DE FIN DE GRAO (TFG)

CALENDARIO DO DESENVOLVEMENTO DO TFG

 • SESIÓN INFORMATIVA: 19 de outubro ás 17:00 hs.
 • PUBLICACIÓN DE PROPOSTAS TEMÁTICAS: 3 de novembro
 • SOLICITUDES E PROPOSTAS DO ALUMNADO DE TFG: do 6 ao 10 de novembro

(Documentación a presentar: Solicitude en modelo propio + ficha de datos, dispoñibles na web)

 • PUBLICACIÓN DO LISTADO PROVISIONAL CON ASIGNACIÓN DE TEMAS E TITORES/AS:  24 de novembro
 • PERIODO DE RECLAMACIÓNS: do 27 de novembro ao 1 de decembro
 • PUBLICACIÓN DO LISTADO DEFINITIVO: 15 de decembro
 • SESIÓN DE PREPARACIÓN AO TFG: 25 de xaneiro

1ª CONVOCATORIA

 • 1ª SESIÓN INDIVIDUAL: do 26 de febreiro ao 7 de marzo
 • SESIÓNS GRUPAIS ONLINE DE ORIENTACIÓN DE TFG: do 11 ao 14 de marzo
 • SESIÓN GRUPAL: do 1 ao 5 de abril
 • 2ª SESIÓN INDIVIDUAL: do 15 ao 25 de abril
 • ENTREGA DO BORRADOR DO TFG: 14 de maio
 • DEVOLUCIÓN BORRADOR: 27 de maio
 • ENTREGA DEFINITIVA TFG: 4 de xuño
 • PUBLICACIÓN DO LISTADO DO ALUMNADO CON INFORME FAVORABLE DO/A TITOR/A: 13 de xuño
 • SOLICITUDE DE DEFENSA ONLINE (Secretaría virtual USC): do 14 ao 17 de xuño
 • DEPÓSITO E SOLICITUDE DEFENSA da EUTS: do 14 ao 17 de xuño *
 • PUBLICACIÓN TRIBUNAIS E DATAS DE DEFENSA DE CADA ALUMNO/A: 20 xuño
 • DATAS DEFENSA 1ª CONVOCATORIA USC: entre o 19 de xuño e o 19 de xullo (EUTS por determinar)

2ª CONVOCATORIA

 • ENTREGA DO BORRADOR DO TFG: 19 de xuño
 • DEVOLUCIÓN BORRADOR: 5 de xullo
 • ENTREGA DEFINITIVA TFG: 12 de xullo
 • PUBLICACIÓN DO LISTADO DO ALUMNADO CON INFORME FAVORABLE DO/A TITOR/A: 22 de xullo
 • SOLICITUDE DE DEFENSA ONLINE (Secretaría virtual USC): do 24 ao 26 de xullo
 • DEPÓSITO E SOLICITUDE DEFENSA EUTS: do 24 ao 26 de xullo*
 • PUBLICACIÓN TRIBUNAIS E DATAS DE DEFENSA DE CADA ALUMNO/A: 31 xullo
 • DATAS DEFENSA 2ª CONVOCATORIA USC: entre o 2 e o 16 de  setembro (EUTS por determinar).

*Modelo de solicitude + Xustificante da solicitude de defensa on-line na Secretaría Virtual da USC + Documento de propiedade intelectual + Copia en formato electrónico do TFG + Copia expediente académico actualizado +Copia impresa do TFG no suposto de defensa ante tribunal  (Os impresos necesarios están dispoñibles na web)

  Ademáis, o alumnado que vincule o seu TFG ás prácticas, deberá entregar un exemplar no servizo, e o xustificante da entrega na EUTS

Destacados
Memoria Grao en Traballo Social
Sistema Garantía Interna de Calidade

Publicación do Sistema de Garantía Interna de Calidade da Escola Universitaria de Traballo Social de Santiago de Compostela (en ficheiro... máis »

Guí­a Académica Grao 2023-2024

Preséntase a Guía Académica para o Grao en Traballo Social do curso 2023-2024, onde se recolle información... máis »