Páxina principal | Fundación Santiago Apóstol de CCSS | FAQs | Mapa da web
Traballo Fin de Grao (TFG) » Protocolo Xeral

Protocolo y calendario 22-23

TRABALLO DE FIN DE GRAO (TFG)

CURSO 2022-2023

1º CUATRIMESTRE

 • SESIÓN INFORMATIVA: xoves 20 de outubro
 • PUBILICACIÓN DE PROPOSTAS TEMÁTICAS: 3 de novembro
 • SOLICITUDES E PROPOSTAS DO ALUMNDO DE TFG: do 7 ao 11 de novembro (Documentación a presentar: Solicitude en modelo propio + ficha de datos, dispoñibles na web)
 • PUBLICACIÓN DO LISTADO PROVISIONAL CON ASIGNACIÓN DE TEMAS E TITORES/AS: 25 de novembro
 • PERÍODO DE RECLAMACIÓNS: do 28 de novembro ao 2 de decembro
 • PUBLICACIÓN DO LISTADO DEFINITIVO: 15 de decembro

2º CUATRIMESTRE

 • SESIÓN DE PREPARACION AO TFG: 17 de xaneiro
 • 1ª SESIÓN INDIVIDUAL: do 27 de febreiro ao 10 de marzo
 • SESIÓN GRUPAL: do 27 ao 31 de marzo
 • 2ª SESIÓN INDIVIDUAL: do 17 ao 28 de abril
 • ENTREGA DO BORRADOR DO TFG: 12 de maio
 • DEVOLUCIÓN BORRADOR: 26 de maio
 • ENTREGA DEFINITIVA TFG: 2 de xuño
 • PUBLICACIÓN DO LISTADO DO ALUMANDO CON INFORME FAVORABLE DO/A TITOR/A: 9 de xuño
 • SOLICITUDE DE DEFENSA ONLINE (Secretaría virtual USC): 12-14 de xuño
 • DEPÓSITO E SOLICITUDE DEFENSA na EUTS: 12-14 de xuño

Modelo de solicitude  + Xustificante da solicitude de defensa on-line na Secretaría Virtual da USC + Documento de propiedade intelectual + Copia en formato electrónico do TFG + Copia expediente académico actualizado + Copia impresa do TFG no suposto de defensa ante tribunal (os iimpresos necesarios están dispoñibles en la web)

Ademáis, o alumnado que vincule o seu TFG ás prácticas, deberá entregar un exemplar no servizo e o xustificante da entrega ao seu tutor/a.

 • PUBLICACIÓN TRIBUNAIS E DATAS DE DEFENSA DE CADA ALUMNO/A: 16 de xuño
 • DATAS DEFENSA 1ª CONVOCATORIA USC: 20 xuño-21 xullo (EUTS por determinar)

 

Destacados
Protocolo COVID-19 da EUTS e Guía actuación USC

Actualizado a 21 de abril de 2022

... máis »
Memoria Grao en Traballo Social
Sistema Garantía Interna de Calidade

Publicación do Sistema de Garantía Interna de Calidade da Escola Universitaria de Traballo Social de Santiago de Compostela (en ficheiro... máis »

Guí­a Académica Grao 2023-2024

Preséntase a Guía Académica para o Grao en Traballo Social do curso 2023-2024, onde se recolle información... máis »