Páxina principal | Fundación Santiago Apóstol de CCSS | FAQs | Mapa da web

Asignaturas Mestrado propio en Resposta profesional en servizos sociais: persoas con enfermidade mental e infancia e xuventude en risco de exclusión

Módulo Habilidades sociais e de comunicación: Competencias profesionais básicas.

Nome Tipo Duración Créditos
4. Habilidades sociales y de comunicación. Competencias profesionales básicas. Perfiles relacionais. Modelos de comunicación. Comunicación oral. Traballo en equipo OB C1 2.0

Módulo específico: Saúde mental

Nome Tipo Duración Créditos
1.1. O concepto de "enfermidade" mental. Da enfermidade á saúde mental OB C2 0.25
1.2. Da reforma psiquiátrica á atención comunitaria OB C2 0.25
1.3. Os conceptos de rehabilitación e recuperación en saúde mental OB C2 0.5
2.1. Persoas con enfermidade mental: Perfís máis comúns. Trastornos depresivos. Esquizofrenia e trastornos delirantes OB C2 1.0
2.2. Persoas con enfermidade mental: Perfís máis comúns. Trastornos bipolares. Trastornos da personalidade. Adiccións e patoloxía dual OB C2 1.5
3.1. Os recursos e dispositivos de atención en saúde mental en España e Galicia: O marco europeo e internacional OB C2 0.25
3.2. Os recursos e dispositivos de atención en saúde mental en España e Galicia: Lexislación estatal e autonómica OB C2 0.25
3.3.1. Dispositivos e recursos de atención en Galicia:a rede pública de atención en saúde mental OB C2 0.25
3.3.2. Dispositivos e recursos de atención en Galicia: o movemento asociativo na prestación de servizos OB C2 0.25
3.3.3. Dispositivos e recursos de atención en Galicia: outros recursos comunitarios OB C2 0.25
4.1 y 4.2. Áreas e metodoloxía de intervención: Atención psicosocial no marco dunha atención comunitaria integral. Rehabilitación psicosocial: intervencións para mellorar o nivel de funcionamento OB C2 1.0
4.3. Áreas e metodoloxía de intervención: Atención residencial comunitaria OB C2 0.5
4.4.1. Áreas e metodoloxía de intervención: As diferentes posibilidades de integración laboral OB C2 0.5
4.4.2. A participación social en primeria persoa: Información, sensibilización e incidencia OB C2 0.5
4.4.3.1. y 4.4.3.3. Os colectivos específicos: As persoas sin teito ou sin fogar con problemas de saúde mental. A poboación reclusa con problemas de saúde mental OB C2 1.0
4.4.3.2. Os colectivos específicos: As mulleres víctimas de violencia de xénero OB C2 0.5
4.4.3.4. Os colectivos específicos: A poboación inmigrada con problemas de saúde mental OB C2 0.5
4.4. Áreas e metodoloxía de intervención: Intervención para a rehabilitación sociolaboral e apoio á integración do emprego OB C2 0.5

Optativas

Nome Curso Duración Créditos
Destacados
Memoria Grao en Traballo Social
Sistema Garantía Interna de Calidade

Publicación do Sistema de Garantía Interna de Calidade da Escola Universitaria de Traballo Social de Santiago de Compostela (en ficheiro... máis »

Guí­a Académica Grao 2019-2020

Preséntase a Guía Académica para o Grao en Traballo Social do curso 2019-2020, onde se recolle información... máis »