Páxina principal | Fundación Santiago Apóstol de CCSS | FAQs | Mapa da web
Estudos » Plan de estudos do Grao

Plan de estudos do Grao

O Grao en Traballo Social é unha titulación universitaria oficial, adaptada ao Espazo Europeo de Educación Superior. Para a obtención do título de Graduado en Traballo Social pola USC é necesario superar 240 créditos, dos que 60 son de formación básica, 120 obrigatorios, 30 optativos, 22 corresponden ás Prácticas externas (practicum) e 8 ao Traballo de Fin de Grao.

A implantación do Grao na Escola culmina no curso 2012-2013 ofertándose todos os cursos da titulación.

Asemade, ofértase o Curso Ponte que é un curso complementario para que os/as diplomados/as en traballo social poidan completar os seus estudios para o obtención do título de Grao en Traballo Social

GLOSARIO DE TÉRMINOS

FB Formación Básica
OB Obrigatoria
OP Optativa
Ofertada Implantada, matriculable, con docencia

Primeiro curso

 

                                CURSO 2024-2025
1º cuadrimestre Créditos Docencia
-Socioloxía Xeral (FB) 6 Ofertada
-Fundamentos de Dereito (FB) 6 Ofertada
-Fundamentos de Política Social (FB) 6 Ofertada
-Fundamentos de Traballo Social (OB) 6 Ofertada
-Historia do Traballo Social (OB) 6 Ofertada
     
2º cuadrimestre Créditos Docencia
-Fundamentos de Psicoloxía (FB) 6 Ofertada
-Historia dos Sistemas de Benestar (FB) 6 Ofertada
-Antropoloxía Social e Cultural (FB) 6 Ofertada
-Fundamentos de Economía (FB) 6 Ofertada
-Ética e Traballo Social (OB) 6 Ofertada

Segundo curso

   

   CURSO 2024-2025
1º cuadrimestre Créditos Docencia
-Estrutura e Cambio Social (FB) 6 Ofertada
-Psicoloxía do Desenvolvemento no Ciclo Vital (FB) 6 Ofertada
-Servizos Sociais Comunitarios (OB) 6 Ofertada
-Teorías e Modelos de Intervención en TS (OB) 6 Ofertada
-Traballo Social con Grupos (OB) 6 Ofertada
     
2º cuadrimestre Créditos Docencia
-Traballo Social con Comunidades (OB) 6 Ofertada
-Dereito e Administración Pública (FB) 6 Ofertada 
-Investigación e Diagnose en TS (OB) 6 Ofertada 
-Habilidades Sociais e de Comunicación en TS (OB) 6 Ofertada 
-Traballo Social e Saúde (OB) 6 Ofertada 

   

Terceiro curso

  CURSO 2024-2025
1º cuadrimestre Créditos Docencia
-Servizos Sociais Especializados (OB) 6 Ofertada
-Metodoloxía da Investigación Social (OB) 6 Ofertada
-Traballo Social con Individuos e Familias (OB) 6 Ofertada
-Soportes Documentais e Xestión da Inform. (OB) 6 Ofertada
-Optativa 6 Ofertada(*)
     
2º cuadrimestre Créditos Docencia
-Política Social e Traballo Social (OB) 6 Ofertada
-Obradoiro de Investigación Social (OB) 6 Ofertada
-Deseño e Avaliación Proxectos de Interv. Soc (OB) 6 Ofertada
-Optativa 6 Ofertada(*)
-Optativa 6 Ofertada(*)

(*) Ver apartado optativas ofertadas curso 2024-2025 na páxina seguinte

Cuarto curso

 

  CURSO 2024-2025
1º cuadrimestre Créditos Docencia
-Medidas de Protección Social (OB) 6 Ofertada
-Xestión e Planificación de Servizos Sociais (OB) 6 Ofertada
-Xestión de Organizacións (OB) 6 Ofertada
-Optativa 6 Ofertada(*)
-Optativa 6 Ofertada(*)
     
2º cuadrimestre Créditos Docencia
-Practicum (OB) 22 Ofertada
-Traballo Fin de Grao (OB) 8 Ofertada

(*) Ver apartado optativas ofertadas curso 2024-2025 na páxina seguinte

Destacados
Memoria Grao en Traballo Social
Sistema Garantía Interna de Calidade

Publicación do Sistema de Garantía Interna de Calidade da Escola Universitaria de Traballo Social de Santiago de Compostela (en ficheiro... máis »

Guí­a Académica Grao 2024-2025

Preséntase a Guía Académica para o Grao en Traballo Social do curso 2024-2025, onde se recolle información... máis »