Páxina principal | Fundación Santiago Apóstol de CCSS | FAQs | Mapa da web
Estudantes » Programas Mobilidade

Programa Erasmus

Prazo de solicitude: fechado o 15 de decembro de 2020

Lugar: Só se poderá presentar en liña a través da Secretaría Virtual do/a estudante da USC

O/A estudante terá a obriga de cargar os documentos requiridos na solicitude en liña

Institucións País Prazas Meses
Hochschule Neubrandenburg Alemaña 2 5
Università per Stranieri "Dante Alighieri" - Reggio Italia 2 5
Universidade de Coimbra Portugal 2 9
Instituo Superior Miguel Torga - Coimbra Portugal 2 9
Cooperativa de Ensino Superior de Serviço Social- Porto Portugal 2 5
Universidade de Trás os Montes e Alto Douro  Portugal 3 5

O Coordinador do programa na EUTS é Xoán Carlos Bascuas Jardón

Máis información e documentos, enlace ao Portal Internacional da USC prema aquí

Convenios Bilaterais

PROGRAMA MOBILIDADE POR CONVENIOS BILATERAIS

A USC convoca prazas de mobilidade para realizar estudios en diversas universidades de países extracomunitarios. As prazas desta convocatoria son para: América Latina, Estados Unidos, Canadá, Australia, Rusia, Xapón, República Popular de China, Corea do Sur, Taiwan e Suiza, coas que a USC ten formalizado un convenio de intercambio bilateral de estudantes

LUGAR PRESENTACIÓN: As solicitudes faranse exclusivamente on-line, a través da Secretaría Virtual.

PRAZO: Do 26 de novembro de 2020 ao 18 de xaneiro de 2021

O Servizo de Relacións Exteriores xestiona todo o proceso

A convocatoria actual é única para estancias tanto do primeiro cuadrimestre, como do segundo cuadrimestre ou de todo o curso académico. Non se volverá a abrir a convocatoria en 2021 para estancias no 2º C.

Máis información: prema aquí

Programa SICUE

Requisitos: Estar matriculado/a na USC no curso 2019-2020 en estudos oficiais de grao; ter superados un mínimo de 45 créditos e estar matriculado/a en 30 créditos máis,a 15 de novembro de 2019.

Solicitudes: só se aceptarán as solicitudes en liña, a través da Secretaría Virtual do estudante da USC. prema aquí

Prazos: Fechado ata nova convocatoria

A coordinadora do Programa SICUE na EUTS é Purificación García Álvarez.

UNIVERSIDADE DE DESTINO PRAZAS MESES
Alicante 2 5
Barcelona 2 9
Castilla-La Mancha (Cuenca) 1 9
Complutense de Madrid 3 9
Girona 2 5
Girona 2 9
Huelva 2 9
Illes Balears (Palma de Mallorca) 2 9
La Rioja 1 9
Málaga 1 9
Pablo de Olavide (Sevilla) 2 9
Valladolid 3 9
Zaragoza 1 9

Prácticas KA1 Erasmus+

SPANISH UNIVERSITIES FOR EU PROJECTS . Proxecto financiado para a mobilidade do estudantado de educación superior en prácticas KA1 Erasmus+

O proxecto coordinado por Campus Iberus (www.campusiberus.es) e 13 universidades públicas españolas nace co obxectivo de formar aos nosos xoves nun área con gran proxeción profesional como é a xestión de proxectos
europeos.

Son prácticas Erasmus para grao, master e doutoramento sen  recoñecemento de créditos.

O estudante non propón a empresa senón que na segunda fase daráselle
acceso a unha plataforma na que están os perfís das empresas participantes.

PERÍODO DE SOLICITUDE: Pechado ata nova convocatoria

Máis información:

http://www.usc.es/gl/centros/ecoade/modulos/novidades/news_0162.html e nos arquivos que se achegan

Destacados
Memoria Grao en Traballo Social
Sistema Garantía Interna de Calidade

Publicación do Sistema de Garantía Interna de Calidade da Escola Universitaria de Traballo Social de Santiago de Compostela (en ficheiro... máis »

Guí­a Académica Grao 2020-2021

Preséntase a Guía Académica para o Grao en Traballo Social do curso 2020-2021, onde se recolle información... máis »