Páxina principal | Fundación Santiago Apóstol de CCSS | FAQs | Mapa da web
Estudantes » Programas Mobilidade

Programa SICUE

ABERTA A CONVOCATORIA PARA O CURSO 2018-2019

Requisitos: Estar matriculado/a na USC no curso 2017-2018 e ter superados un mínimo de 45 créditos e estar matriculado/a en 30 créditos máis. O requisito de superación de créditos deberá cumprirse a data 30 de setembro de 2017

SOLICITUDES: A solicitude terá que presentarse obrigatoriamente on-line a través da Secretaría Virtual do estudante (prema aquí). En caso de que, por motivos técnicos imputables á USC non poidese cubrir a solicitude, deberá presentar un escrito en Rexistro Xeral da USC indicando esta circunstancia nese mesmo prazo.

PRAZO PRESENTACIÓN: Do 13 de febreiro (0:00 hs) ao 13 de marzo (23:59 hs)

No marco do Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España - SICUE, a EUTS de Santiago oferta para o curso académico 2018-2019.

UNIVERSIDADE DE DESTINO PRAZAS MESES
Alicante 2 5
Barcelona 2 9
Castilla - La Mancha (Cuenca) 1 9
Complutense de Madrid 3 9
Girona 2 5
Girona 2 9
Huelva 2 9
Illes Balears 2 9
La Rioja 1 9
Málaga 1 9
Pablo de Olavide (Sevilla) 2 9
Valladolid 3 9
Zaragoza 1 9

A Coordinadora do Programa SICUE na EUTS é Dª Purificación García Álvarez.

Máis información e enlace co Servizo de Relacións Exteriores da USC: prema aquí

Programa Erasmus

Prazo de solicitud: Pechado ata nova convocatoria

A inscrición só poderá facerse on-line, a través da Secretaría Virtual da USC

No marco do Programa Sócrates-Erasmus para a mobilidade de estudiantes en universidades europeas, temos convenio con:

UNIVERSIDADE DE DESTINO Estado Prazas Meses Idioma
Hoschule de Neubrandenburg
Universidade de Ciencias Aplicadas
Alemania 2 5 Alemán B1
Universidade de Coimbra Portugal 2 9 Portugués A2 e B1
Instituto Superior Miguel Torga-Coimbra Portugal 2 9 Portugués B1
Universidade de Tras os Montes e Alto Douro Portugal 3 5 Portugués B1
Universitá per Stranieri "Dante Alighieri" - Reggio-Calabria Italia 2 5 Italiano B1

O coordinador deste programa na Escola é D. Xoán Carlos Bascuas Jardón

Máis información: prema aquí

Convenios Bilaterais

CONVENIOS BILATERAIS ALUMNADO DA USC - PAISES EXTRACOMUNITARIOS

Plazas de mobilidade para estudantes da USC cara a universidades de Estados extracomunitarios (América Latina, USA, Canadá, Australia, Rusia, Xapón, China, Corea do Sur e Taiwan) coas que a propia USC ten un convenio bilateral para o intercambio de estudantes

SOLICITUDES: Faranse on-line a través da Secretaría Virtual da USC

PRAZO: Pechado ata nova convocatoria

PRAZAS OFERTADAS, máis información e convocatoria: Prema aquí

 

Destacados
Memoria Grao en Traballo Social
Sistema Garantía Interna de Calidade

Publicación do Sistema de Garantía Interna de Calidade da Escola Universitaria de Traballo Social de Santiago de Compostela (en ficheiro... máis »

Guí­a Académica Grao 2017-2018

Preséntase a Guía Académica para o Grao en Traballo Social do curso 2017-2018, onde se recolle información... máis »